thủ thuật công nghệ

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về thủ thuật công nghệ, cập nhật vào ngày: 05/12/2022

Thực hiện theo hướng dẫn dưới đây sẽ giúp bạn có thể vuốt để thoát nhiều cửa sổ cùng lúc thay vì chỉ một cửa sổ so với ban đầu.

Thực hiện theo 3 bước hướng dẫn dưới đây sẽ giúp bạn sửa được lỗi iPhone không nhận được thông báo gọi nhỡ một cách dễ dàng.

Trên máy tính Windows 10, người dùng khi cập nhật phiên bản mới nhất, sẽ xuất hiện một cửa sổ hướng dẫn tính năng mới của hệ điều hành. Để tắt chế độ này, bạn cần làm theo hướng dẫn dưới đây.