Để tắt đi, đầu tiên bạn cần mở menu Start và biểu tượng bánh răng nhỏ để mở phần Settings (các thiết lập cài đặt) của hệ điều hành. Bạn cũng có thể mở nó bằng phím tắt Windows + I.

Trong phần Settings mở ra, hãy chọn mục Systems rồi nhấp vào danh mục Notifications & actions ở phía bên trái.

Trên màn hình Notifications & actions, bỏ chọn ô có chữ Show me the Windows welcome experience after updates and occasionally when I sign in to highlight what’s new and suggested ở bên phải.

Sau đó, đóng cửa sổ Settings lại, kể từ bây giờ bạn sẽ không bị các thông báo về tính năng mới của Windows 10 làm phiền mình sau mỗi lần cập nhật hoặc đăng nhập, giúp bạn ít bị phân tâm hơn khi làm việc trên máy tính của mình.

Theo Công luận