Để thực hiện được bạn cần làm theo hướng dẫn 5 bước dưới đây:

Bước 1: Bạn vào Cài đặt > Trợ năng.

Bước 2: Bạn chọn tiếp Cảm ứng > AssistiveTouch.

Bước 3: Tại đây, bạn bấm vào Tạo thao tác mới.

Bước 4: Bạn sẽ thực hiện thao tác vuốt lên bằng 2, 3, 4 hoặc 5 ngón tùy ý, đặt tên cho thao tác rồi chọn Lưu.

Bước 5: Khi đó, bạn mở cửa sổ đa nhiệm và vuốt lên theo số ngón bạn vừa lưu, thì bấy nhiêu ứng dụng sẽ thoát cùng lúc.

Theo Công luận

Nguồn: https://congluan.vn/meo-thoat-nhieu-ung-dung-cung-luc-tren-iphone-post113903.html