Bước 1: Mở ứng dụng Settings (Cài đặt) trên iPhone. Kéo xuống và chọn Notifications (Thông báo).

Bước 2: Tại giao diện của mục Notifications (Thông báo), kéo xuống và chọn ứng dụng Phone (Điện thoại).

Bước 3: Kích hoạt Allow notifications (Cho phép thông báo) trên màn hình. Đồng thời, bạn cũng sẽ nhận được ba tùy chọn trong phần Alerts (Cảnh báo) bao gồm:

Notification Center (Trung tâm thông báo)

Banners (Biểu ngữ)

Lock Screen (Màn hình khóa)

Tích chọn cả 3 tùy chọn hoặc chọn tùy chọn mà bạn muốn. Việc hiển thị thông báo cuộc gọi nhỡ trên iPhone giúp bạn nhận thấy cuộc gọi nhỡ nhanh hơn.

Bây giờ, trong phần Banner Style (Kiểu băng rôn), bạn hãy chọn tùy chọn Persistent (Ổn định). Tùy chọn này sẽ hiển thị thông báo cuộc gọi nhỡ cho đến khi bạn thấy nó. Đừng chọn tùy chọn Temporary (Tạm thời) vì nó sẽ làm bạn dễ bỏ lỡ thông báo cuộc gọi nhỡ hơn.

Chúc bạn thành công !

Theo Công luận