thương mại dịch vụ

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về thương mại dịch vụ, cập nhật vào ngày: 01/12/2021

Thương mại và đầu tư trong bối cảnh biến động toàn cầu phải thích ứng để chống đỡ được những thay đổi, cú sốc của nền kinh tế.

Thương mại - dịch vụ là một xu hướng lớn của thế giới, đồng thời cũng là xu hướng phát triển của Việt Nam.

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của mô hình kinh tế chia sẻ dưới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, ngành thương mại, dịch vụ Việt Nam cũng có bước chuyển mình tích cực.

Logistics đóng vai trò hỗ trợ, kết nối và thúc đẩy phát triển ngành thương mại, dịch vụ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và là một ngành có nhiều tiềm năng đem lại giá trị gia tăng cao.