Chiều 29-2 Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phạm Quí Tiên chủ trì tiếp công dân tháng 2-2024 theo Luật Tiếp công dân năm 2013, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Quyết định số 99/QĐ-HĐND ngày 20-9-2021 của Thường trực HĐND thành phố Hà Nội.

Vụ việc Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Quí Tiên tiếp là đơn của ông Nguyễn Đức Hân, địa chỉ ở số 7, ngách 638/94 Ngô Gia Tự - tổ 10, phường Đức Giang, quận Long Biên.

Cụ thể, ông Nguyễn Đức Hân đề nghị UBND thành phố Hà Nội thu hồi hoặc bãi bỏ Quyết định số 1809/QĐ-UB ngày 3-4-2003 của UBND thành phố về việc thu hồi 2.639.783m2 đất tại thị trấn Đức Giang và các xã: Thượng Thanh, Việt Hưng, Gia Thụy, Giang Biên, huyện Gia Lâm.

Tại Quyết định này, UBND thành phố tạm giao cho Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (Bộ Xây dựng) tổ chức điều tra lập phương án giải phóng mặt bằng, triển khai dự án đầu tư cải tạo chỉnh trang tuyến phố Ngô Gia Tự và xây dựng Khu đô thị mới Việt Hưng - huyện Gia Lâm (nay thuộc địa bàn quận Long Biên).

Ông Nguyễn Đức Hân kiến nghị, dự án được phê duyệt nhiều năm nhưng chưa thực hiện, ảnh hưởng đến việc đăng ký quyền sử dụng đất của gia đình ông đối với thửa đất số 100, tờ bản đồ số 308-10, diện tích 193m2 tại địa chỉ số 7, ngách 670/94 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên.

Công dân có đơn kiến nghị gửi các cơ quan chức năng, nhưng kéo dài từ năm 2022 đến nay chưa giải quyết dứt điểm.

Quang cảnh buổi tiếp công dân.

Cụ thể, ngày 25-3-2022, UBND quận Long Biên có văn bản số 467/UBND-TNMT chỉ đạo, rà soát, điều chỉnh Quyết định số 1809/QĐ-UBND ngày 3-4-2003 của UBND thành phố. Trong đó có nội dung: Hiện nay một số ô đất nằm trong Quyết định số 1809/QĐ-UB ngày 3-4-2003 của UBND thành phố đã được điều chỉnh quy hoạch không thuộc diện phải thu hồi. UBND quận đề nghị UBND thành phố chỉ đạo và giao các sở, ban, ngành liên quan rà soát việc thực hiện theo quy hoạch được duyệt, từ đó xem xét điều chỉnh hoặc bãi bỏ Quyết định số 1809/QĐ-UBND ngày 3-4-2003 của UBND thành phố.

Tiếp đó, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3819/QĐ-UB ngày 18-6-2004 thu hồi 1.980.233m2 đất tại các phường Việt Hưng, Giang Biên, Thượng Thanh, Đức Giang thuộc quận Long Biên; giao Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (Bộ Xây dựng) để đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Việt Hưng; Quyết định số 5016/QĐ-UBND ngày 28-9-2009 giao 140.710m2 đất tại các phường Thượng Thanh, Đức Giang, Gia Thụy, Việt Hưng thuộc quận Long Biên cho UBND quận Long Biên để thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 1A đoạn cầu Chui - cầu Đuống (phố Ngô Gia Tự).

Về việc điều chỉnh quy hoạch xây dựng, UBND thành phố có các quyết định điều chỉnh quy hoạch xây dựng đối với các lô đất nằm trong Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội tỷ lệ 1/500; Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết cải tạo, chỉnh trang hai bên phố Ngô Gia Tự, tỷ lệ 1/500; Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết cải tạo chỉnh trang hai bên tuyến phố Ngô Gia Tự và Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Việt Hưng tỷ lệ 1/500.

Ngày 25-3-2022, UBND quận Long Biên ban hành Văn bản số 467/UBND- TNMT có nội dung: Hiện nay một số ô đất nằm trong Quyết định thu hồi 1809/QĐ-UB ngày 3-4-2003 đã được điều chỉnh quy hoạch không thuộc diện phải thu hồi.

Ngày 30-10-2023, Văn phòng UBND thành phố tiếp tục có Văn bản số 12701/VP-TNMT thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trọng Đông giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp, đôn đốc UBND quận Long Biên và Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và Đô thị (HUD) khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục điều chỉnh Quyết định số 1809/QĐ-UBND ngày 3-4-2003 của UBND thành phố.

Tiếp đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 9768/STNMT-VPQLĐĐ về việc chuyển đơn kiến nghị của công dân đến UBND quận Long Biên để xem xét, giải quyết theo quy định. Tuy nhiên, đến nay đơn kiến nghị của công dân chưa được giải quyết dứt điểm.

Kết luận buổi tiếp công dân, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phạm Quí Tiên đề nghị, UBND thành phố chỉ đạo Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và Đô thị (HUD) khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ, điều chỉnh quy hoạch chi tiết dự án đã được phê duyệt; Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND quận Long Biên xem xét, giải quyết đơn kiến nghị của công dân bảo đảm đúng quy định của pháp luật, báo cáo kết quả giải quyết đến Thường trực HĐND thành phố.

Theo Hà Nội mới