Theo số liệu từ Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, tiêu thụ miền Nam đã giảm mạnh từ ngày 19/07 (thời điểm bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội ở 19 tỉnh/ thành phố). 

Về công suất đỉnh trong ngày, trong những ngày đầu tháng 7 khi chưa thực hiện giãn cách xã hội thì công suất đỉnh của khu vực miền Nam là khoảng 17500 – 18500 MW, kể từ ngày 19/7 chỉ còn ở mức 13300 – 13500 MW.

Sau 1 tháng, 19 tỉnh, thành phố phía Nam giãn cách toàn xã hội, mức tiêu thụ điện năng tại khu vực này đã giảm rất mạnh.
Sau 1 tháng, 19 tỉnh, thành phố phía Nam giãn cách toàn xã hội, mức tiêu thụ điện năng tại khu vực này đã giảm rất mạnh.

Nghĩa là, công suất đỉnh trong ngày đã giảm tới 4000 đến 5000 MW (tương đương khoảng 29%) so với trước khi giãn cách xã hội. 

Về sản lượng tiêu thụ điện trong ngày, vào những ngày đầu tháng 7, khi chưa thực hiện giãn cách xã hội, sản lượng tiêu thụ điện trung bình ngày của hệ thống điện phía Nam là 326,8 triệu kWh. Trong đó, ngày 2/7, ghi nhận mức tiêu thụ điện cực đại đạt 367,3 triệu kWh.

Sau ngày 19/07, mức tiêu thụ điện chỉ đạt 263,2 triệu kWh – tức là giảm khoảng 20% so với trước khi giãn cách xã hội.

Để đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện quốc gia khi tiêu thụ điện khu vực miền Nam xuống thấp do nhiều tỉnh thành phố thực hiện giãn cách xã hội, Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0) sẽ duy trì thực hiện việc chỉ huy điều độ với yêu cầu phù hợp cơ cấu nguồn điện, công suất truyền tải giữa các vùng/miền, mức dự phòng quay và dự phòng khởi động nhanh cần thiết,... 

Các mệnh lệnh điều độ huy động nguồn điện trong hệ thống tiếp tục được thực hiện trên nguyên tắc minh bạch, rõ ràng, thực hiện đồng đều và không phân biệt giữa các loại hình nguồn điện. 

EVN đề nghị Chủ đầu tư các đơn vị phát điện tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0) và các cấp Điều độ trong việc thực hiện nghiêm các mệnh lệnh điều độ để đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện quốc gia, nhất là khi mức độ tiêu thụ điện khu vực miền Nam xuống thấp khi nhiều tỉnh/ thành phố thực hiện giãn cách xã hội.

Theo Việt Vũ/Congluan.vn

Nguồn: https://congluan.vn/tieu-thu-dien-nang-phia-nam-giam-rat-manh-sau-1-thang-gian-cach-toan-xa-hoi-post149425.html