Ngay từ đầu năm 2022, TP Cao Bằng đã tập trung cao độ chỉ đạo, điều hành thực hiện đồng bộ quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp, quyết tâm phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch Covid-19. Nhìn tổng thể, bức tranh kinh tế năm 2022 của TP Cao Bằng có sự phát triển và đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện.

TP Cao Bằng và những điểm sáng về kinh tế - xã hội năm 2022

Toàn cảnh TP Cao Bằng vào ban đêm 
Toàn cảnh TP Cao Bằng vào ban đêm 

Tổng sản lượng lương thực cây có hạt cả năm 2022 đạt 11.284/10.870 tấn đạt 103,8% kế hoạch giao; bằng 100,5% với cùng kỳ năm 2021. Công tác khai thác rừng trồng, cây trồng phân tán cơ bản dược thực hiện đúng quy định, diện tích rừng trồng tập trung 77,08 ha (cây keo, quế), khai thác rừng trồng 90,42ha với khối lượng 3.170,39m3, khai thác cây trồng phân tán 28m3.

Trong năm 2022, TP Cao Bằng đã đi đầu trong công tác xây dựng nông thôn mới. Thành phố đã duy trì và nâng cao chất lượng đối với các tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao đã đạt theo Bộ tiêu chí tại Quyết định 1018/QĐ-UBND ngày15/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, cụ thể: Xã Hưng Đạo 17/19 tiêu chí nông thôn mới; 10/19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao; Xã Vĩnh Quang 14/19 tiêu chí nông thôn mới; 09/19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao; Xã Chu Trinh 12/19 tiêu chí nông thôn mới; 04/19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao đạt tỷ lệ 100% theo kế hoạch đề ra.

Dù gặp khó khăn do dịch bệnh trong những tháng đầu năm, nhưng lĩnh vực sản xuất công nghiệp và thương mại, dịch vụ tạo ra những kết quả đáng mừng. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá hiện hành) ước tính năm 2022 đạt: 363,55/363,55 tỷ đồng, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch giao. Tổng mức lưu chuyển hàng hoá, thương mại - dịch vụ trên địa bàn ước tính năm 2022 đạt: 5.409/5.409 tỷ đồng; đạt: 100% so với chỉ tiêu kế hoạch giao.

TP Cao Bằng và những điểm sáng về kinh tế - xã hội năm 2022

Phố đi bộ ven sông Bằng mới được khánh thành và đưa vào sử dụng, đây sẽ là điểm đến lý tưởng phục vụ du khách trong dịp Xuân Quý Mão 2023.

Bên cạnh đó sự phục hồi và tăng trưởng trong lĩnh vực du lịch của TP Cao Bằng cũng rất tốt, năm 2022 đã đón 219.309 lượt du khách (khách quốc tế là 3.247 lượt; khách nội địa là 216.062 lượt), đạt tỷ lệ 146% so với chỉ tiêu kế.

Năm 2023, các giải pháp trọng tâm được TP Cao Bằng đề ra là huy động, khai tác các nguồn vốn để đầu tư kết cấu hạ tầng, chú trọng đến việc thực hiện các dự án trọng điểm. Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thu ngân sách, tăng cường quản lý nhà nước về tài nguyên đất đai, tài nguyên rừng... Đặc biệt, bám sát Nghị quyết của Tỉnh ủy Cao Bằng về việc tăng lãnh đạo của Đảng xây dựng TP Cao Bằng trở thành đô thị loại II, trở thành thành phố du lịch, văn minh hiện đại tầm nhìn 2023.

Trong lĩnh vực phát triển nông, lâm nghiệp, nông thôn, các ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2023 thuộc Đề án TP Cao Bằng hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất, tuyên truyền vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện từng địa phương, tăng cường sản xuất hàng hóa đẩy mạnh liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tăng thu nhập cho người dân nông thôn.

TP Cao Bằng và những điểm sáng về kinh tế - xã hội năm 2022

Trong lĩnh vực thúc đẩy phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, giải pháp mà TP đề ra là đầu tư đổi mới thiết bị, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh thị trường. Có thể nói, những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 cho thấy rõ nỗ lực và quyết tâm cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND thành phố và sự quản lý, điều hành linh hoạt của UBND thành phố; sự chung sức đồng lòng của các doanh nghiệp, hợp tác xã và nhân dân trên địa bàn thành phố.

Đây chính là cơ sở, là động lực để TP Cao Bằng tiếp tục phấn đấu nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ và gặt gái được thành công trong năm 2023.

Theo congly.vn

Nguồn: https://congly.vn/kinh-doanh/tp-cao-bang-va-nhung-diem-sang-ve-kinh-te-xa-hoi-nam-2022-498820.html