Ban ATGT TP.HCM vừa có báo cáo số 456/BC-BATGT-BYSN, tổng kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động xây dựng phong trào "Văn hóa giao thông với bình yên sông nước" giai đoạn 2016-2020.

Trong giai đoạn 2016 - 2020, Ban Chỉ đạo cuộc vận động đã tích cực triển khai chương trình công tác đến Ban ATGT 24 quận, huyện và các Sở, ngành liên quan. Nội dung tuyên truyền trọng tâm bao gồm Cuộc vận động " Văn hóa giao thông với bình yên sông nước " và Chương trình hành động "Vì an toàn trẻ em trên sông nước".

Trong giai đoạn triển khai, thực hiện, cuộc vận động đã được các địa phương, Sở, ngành liên quan đồng tình, hưởng ứng và phối hợp. Các cơ quan, đơn vị đã chủ động phát động và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền Luật Giao thông đường thủy nội địa, Luật Hàng hải, Luật Thủy sản và các nội dung pháp luật có liên quan bằng nhiều hình thức.

TP.HCM: Đẩy mạnh tuyên truyền ATGT đường thủy nội địa

Trong thời gian tới, Ban ATGT TP HCM sẽ tiếp tục quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị có liên quan, các nội dung, kết quả của cuộc vận động. Đồng thời, Ban Chỉ đạo cuộc vận động tập trung vào việc đa dạng hóa, đẩy mạnh và đổi mới hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về TT ATGT đường thủy nội địa.

Ngoài ra, công tác phối hợp kiểm tra liên ngành giữa lực lượng CSGT, Thanh tra giao thông và các lực lượng chức năng khác cũng sẽ được thực hiện. Tất cả nhằm nâng cao hiệu quả công tác xử lý, giải quyết những vấn đề nổi cộm, phức tạp về trật tự an toàn giao thông, những nguy cơ dẫn tới tai nạn giao thông trên các tuyến giao thông đường thủy nội địa.

Theo Báo Dân Sinh