Từ ngày 15-8-2016, trẻ em trên 6 tuổi đã được sử dụng thẻ ATM để thanh toán, tuy nhiên, những đối tượng này chỉ được quẹt thẻ thanh toán chứ không được sử dụng để rút tiền mặt như những người đã trên 15 tuổi.

Đây là những nội dung được ngân hàng nhà nước đưa ra trong thông tư 19. Bản thông tư này quy định “Người từ 6 đến chưa đủ 15 tuổi, nếu không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự, được người đại diện theo pháp luật của người đó đồng ý bằng văn bản về việc sử dụng thẻ được sử dụng thẻ ghi nợ không được thấu chi, thẻ trả trước".

Trẻ em trên 6 tuổi sẽ được “xài” thẻ ATM từ tháng 8/2016.

Trẻ em trên 6 tuổi sẽ được “xài” thẻ ATM từ tháng 8/2016.

Điều này có nghĩa, những trẻ em trên 6 tuổi đã được sử dụng thẻ ngân hàng để thanh toán, đáp ứng những nhu cầu hàng ngày của trẻ.

Tuy nhiên, những đứa trẻ này sẽ chỉ được dùng thẻ phụ và chỉ được dùng để thanh toán trong điều kiện thẻ chính (bố mẹ của đứa trẻ tên 6 tuổi sử dụng) đồng ý. Sự thoả thuận này được quy định rõ ràng trên văn bản được đưa ra giữa bố mẹ mẹ ngân hàng mở thẻ.

Đồng thời, hạn mức của chiếc thẻ phụ này cũng được thoả thuận giữa các bậc phụ huynh và ngân hàng để đưa ra một hạn mức phù hợp, giúp phòng trừ được những rủi ro không mong muốn khi cho trẻ em sử dụng thẻ ngân hàng.

Còn đối với những đối tượng trong độ tuổi từ 15 tuổi đến 18 tuổi có thể sử dụng thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ trả trước và có thể sẽ được sử dụng để rút tiền như bình thường nếu được sự đồng ý của bố mẹ (bằng văn bản). Và dĩ nhiên, những đối tượng trên 18 tuổi sẽ vẫn được sử dụng thẻ và các chức năng của thẻ ngân hàng như bình thường.

Sử dụng thẻ ngân hàng phụ dành cho trẻ em sao cho hiệu quả và phù hợp sẽ phụ thuộc rất nhiều vào các quyết định của các bậc cha mẹ.

Quy định mới này được ban hành sẽ đem đến nhiều thuận lợi cho các bậc phụ huynh nhưng cũng đòi hỏi sự giám sát và các quyết định về hạn mức thẻ, các sản phẩm có thể dùng thẻ thanh toán phù hợp, giúp trẻ em sử dụng thẻ một cách hiệu quả, bố mẹ có thể an tâm làm việc hơn.

Theo Duy Phan tổng hợp/Gia Đình Việt Nam