Các nội dung thi đua được triển khai gồm: Phong trào thi đua thúc đẩy xây dựng đô thị văn minh, “Sáng - xanh - sạch - đẹp”; phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” đẩy nhanh tiến độ dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội; phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; thi đua thực hiện đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; thẩm định và đề xuất công trình, dự án bảo đảm chất lượng, tiến độ, gắn biển khánh thành công trình chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn và 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Cùng với đó là xuất bản sách Những bông hoa đẹp tập XXX; hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình các cấp khen thưởng Huân chương cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội; tham mưu thành phố xét, tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú”; thi đua đảm bảo an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa; các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống.

Triển khai nhiều phong trào thi đua kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời gian thi đua các phong trào nêu trên từ tháng 2 đến tháng 10-2024. Đối tượng tham gia: Các sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị thuộc thành phố; các quận, huyện, thị xã. Căn cứ kết quả, thành phố sẽ khen thưởng các tập thể, các nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong các phong trào thi đua.

Để làm tốt việc này, UBND TP yêu cầu 100% các đơn vị thuộc thành phố triển khai thực hiện các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2024. Các hoạt động được tổ chức hiệu quả, thiết thực, có giải pháp cụ thể, bảo đảm tính tự giác, phù hợp điều kiện thực tế của từng địa phương đơn vị, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thành phố.

UBND TP yêu cầu, đề nghị các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố; các quận, huyện, thị xã và đơn vị thuộc thành phố thực hiện các nội dung được quy định tại đề án, kế hoạch của thành phố Hà Nội về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, xây dựng kế hoạch cụ thể của cơ quan, đơn vị, ngành, cấp mình để triển khai thực hiện phong trào thi đua.

Theo Kinh tế đô thị

Nguồn: https://kinhtedothi.vn/trien-khai-nhieu-phong-trao-thi-dua-ky-niem-70-nam-ngay-giai-phong-thu-do.html