Kinh tế xã hội

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Kinh tế xã hội, cập nhật vào ngày: 21/04/2021

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030.

91 năm kể từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Việt Nam đã đi qua nhiều giai đoạn, bước ngoặt, vượt qua nhiều thử thách và từng bước phát triển, hội nhập sâu rộng với thế giới.

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Chương trình hành động số 14/CTr-UBND về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

Trở thành thành viên của APEC tháng 11/1998, Việt Nam đã chủ động, tích cực tham gia và đóng góp quan trọng vào hợp tác của APEC.

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu đến năm 2025 thành lập mới 10.000 tổ chức kinh tế tập thể.

Hội nghị Thượng đỉnh về Kinh doanh và Đầu tư ASEAN 2020 là cơ hội tốt để doanh nghiệp Việt Nam quảng bá thương hiệu, khẳng định vị thế tại khu vực và trên trường quốc tế, mở rộng hợp tác và thu hút đầu tư.

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Chương trình hành động số 217/CTr về triển khai thực hiện Kế hoạch số 210-KH/TU ngày 8-10-2020 của Thành ủy, Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 12/3/2020 của Chính phủ.

Mới đây, Quốc hội đã thông qua 12 chỉ tiêu chủ yếu cho năm 2021 với 89,21% đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu - phụ trách, điều hành hoạt động của Ban cán sự Đảng UBND và UBND TP chủ trì hội nghị trực tuyến giao ban công tác tháng 8/2020...

Mặc dù những khó khăn do đại dịch Covid-19 để lại vẫn hiện hữu, nhưng những con số trong phát triển kinh tế - xã hội được đưa ra tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội vẫn cho thấy những tín hiệu sáng.

Mặc dù những khó khăn do đại dịch Covid-19 để lại vẫn hiện hữu, nhưng những con số trong phát triển kinh tế - xã hội được đưa ra tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội vẫn cho thấy những tín hiệu sáng.

Ngay cả trong lúc khó khăn nhất của đại dịch,nhiều doanh nghiệp đã nói rất thẳng thắn và chân thành rằng, biết Nhà nước khó khăn, doanh nghiệp không xin tiền, chỉ xin cơ chế.