Kinh tế xã hội

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Kinh tế xã hội, cập nhật vào ngày: 25/01/2022

Chuyên gia Vũ Vinh Phú: mùa mua sắm Tết Nguyên đán năm nay có khả năng sớm hơn những năm trước. Tuy nhiên, do một số sản phẩm nhiên liệu đã tăng giá trước đó, đã kéo theo mặt bằng giá mới.

Với 6/14 công trình và cụm công trình được trao thưởng, Y dược là lĩnh vực thắng đậm trong Giải thưởng Cố đô về KH-CN tỉnh Thừa Thiên – Huế lần thứ 4 tổ chức 5 năm một lần.

Từ tháng 12/2021, nhiều chính sách mới liên quan đến công chức, viên chức, thuế, bảo hiểm… có hiệu lực.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành Nghị quyết số 32/2021/QH15 về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022.

Theo đó, khẩn trương hoàn thiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; hoàn thiện Chiến lược tổng thể về phòng, chống Covid-19; tăng cường kiểm tra, kiểm soát vật tư đầu vào cho sản xuất nông nghiệp..

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất 5 nhóm giải pháp trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội trên cơ sở tham khảo các bài học kinh nghiệm của quốc tế, các bài học kinh nghiệm trong quá khứ.

Để đáp ứng mục tiêu tỷ lệ đô thị hóa trên 50%, quy hoạch sử dụng đất đô thị đến năm 2030 là 2,95 triệu ha.

5 tháng đầu năm, có 59,8 nghìn DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể. Như vậy, trung bình mỗi ngày có gần 400 DN rút lui khỏi thị trường.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quy định về lồng ghép các yếu tố dân số vào chiến lược kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, từng vùng, từng ngành, từng địa phương.

Trong 5 tháng đầu năm, xuất siêu khu vực đầu tư nước ngoài đã bù đắp phần nhập siêu 12,5 tỷ USD của khu vực doanh nghiệp trong nước, giúp cả nước xuất siêu khoảng 131 triệu USD.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030.

91 năm kể từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Việt Nam đã đi qua nhiều giai đoạn, bước ngoặt, vượt qua nhiều thử thách và từng bước phát triển, hội nhập sâu rộng với thế giới.

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Chương trình hành động số 14/CTr-UBND về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

Trở thành thành viên của APEC tháng 11/1998, Việt Nam đã chủ động, tích cực tham gia và đóng góp quan trọng vào hợp tác của APEC.

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu đến năm 2025 thành lập mới 10.000 tổ chức kinh tế tập thể.