Truyền thông đánh vào nỗi sợ hãi của người tiêu dùng

Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12

Gần đây, nhiều câu chuyện truyền thông đang dần bị biến tướng được ví như những con “ký sinh trùng” len lỏi vào cuộc sống khiến nhiều doanh nghiệp, cơ sở, cá nhân lợi dụng để thực hiện điều sai trái nhằm thu lợi cho bản thân. Đáng chú ý nhất là hình thức truyền thông đánh vào nỗi sợ hãi của người tiêu dùng.