Ưu đãi thuế

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Ưu đãi thuế, cập nhật vào ngày: 06/12/2021

Tính riêng 6 tháng đầu năm, tỷ lệ tận dụng ưu đãi thuế EVFTA với hàng XK lên đến 29,09%. Nhiều mặt hàng nông, lâm nghiệp XK chủ lực của Việt Nam đã có mức tăng trưởng đáng kể so với cùng kỳ năm 2019.

Chính phủ ban hành Nghị định 57/2021/NĐ-CP bổ sung điểm g khoản 2 Điều 20 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (DN) đối với DN có dự án đầu tư sản xuất sản phẩm nằm trong mục quy định. 

Theo nhận định của Hiệp hội Dệt may Việt Nam, dù đã khẳng định được vị thế trên thị trường thế giới nhưng ngành dệt may đang phải đối mặt với không ít áp lực.