UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 5932/UBND-ĐT yêu cầu các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn về sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng.

Hà Nội vận động sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng
Hà Nội vận động sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng

Công văn nêu rõ, UBND thành phố nhận được Văn bản số 11460/BGTVT-ĐTCT, ngày 13-11-2020, của Bộ Giao thông Vận tải về việc sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng. Về việc này, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có phương tiện ô tô chủ động dán thẻ sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng khi qua các trạm thu phí.

UBND thành phố giao Giám đốc Sở Giao thông Vận tải yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn thành phố Hà Nội dán thẻ sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng khi qua các trạm thu phí đối với các phương tiện ô tô do đơn vị sử dụng theo quy định.

Theo Pháp luật xã hội

Nguồn: https://phapluatxahoi.vn/ha-noi-van-dong-su-dung-dich-vu-thu-phi-duong-bo-theo-hinh-thuc-dien-tu-tu-dong-khong-dung-222806.html