VNCERT đã lập thành biểu đồ ghi lại danh sách 5 quốc gia và tỷ lệ tấn công vào hệ thống mạng của Việt Nam trong năm 2015. 

Theo đó, Mỹ và Trung Quốc luôn dẫn đầu trong danh sách các quốc gia có nguồn địa chỉ IP tấn công mạng và hệ thống thông tin Việt Nam nhiều nhất.

Quý I năm 2015

Với tình trạng tấn công qua mạng giữa các quốc gia diễn ra ngày càng nghiêm trọng thì Việt Nam lại đang là quốc gia có tốc độ phát triển về công nghệ thông tin nhanh nhất tại khu vực Đông Nam Á, bởi vậy, có thể là mục tiêu tấn công của tội phạm mạng toàn cầu.

Trong Quý II/2015, Mỹ và Trung Quốc vẫn tiếp tục đứng đầu trong danh sách tấn công mạng vào Việt Nam, ngoài ra, có sự xuất hiện mới của địa chỉ IP đến từ Ai Len và Pháp.

Quý II năm 2015

Quý III/2015, ngoài 2 quốc gia đứng đầu thì Romannia, Thụy Sỹ và Đức đều là những cái tên mới nổi và có lượng tấn công mạng vào hệ thống mạng Việt Nam nhiều nhất.

Quý III năm 2015

Đến quý IV/2015, không có nhiều biến động khi số lần tấn công đến từ Mỹ và Trung Quốc vẫn chiếm tỷ lệ cao nhất.

Quý IV năm 2015

Từ những thống kê của VNCERT có thể thấy hệ thống thông tin của nước ta bị tấn công từ rất nhiều quốc gia, đặc biệt là Mỹ, Trung Quốc…

Những quốc gia này có nền công nghệ thông tin rất phát triển, do đó các đơn vị, tổ chức trong nước cần liên kết chặt chẽ với các nước trong khu vực cũng như trên thế giới để cập nhật kiến thức, nâng cao khả năng ứng phó với các lực lượng tấn công mạng từ quốc gia nước trên thế giới.

Theo Duy Minh (Tổng hợp)/Gia đình Việt Nam