Theo kết quả Khảo sát ngân sách mở toàn cầu năm 2021 (OBS2021) vừa được Tổ chức hợp tác ngân sách quốc tế (IBP) công bố, điểm số công khai minh bạch ngân sách của Việt Nam được cải thiện so với các kỳ đánh giá trước.

Việt Nam nâng hạng lên thứ 68/120 về minh bạch ngân sách
Việt Nam nâng hạng lên thứ 68/120 về minh bạch ngân sách

Việt Nam hiện xếp thứ 68 trên tổng 120 nước, tăng 9 bậc so với năm 2019 và tăng 23 bậc so với năm 2017. So với các nước trong khu vực, Việt Nam đứng trên Campuchia và Myanmar nhưng vẫn đang xếp sau nhiều nước như Indonesia, Phillipines, Thái Lan và Malaysia.

Kết quả này cho thấy nỗ lực của Việt Nam trong việc tăng cường công khai minh bạch ngân sách. Trong đó, điểm số thành phần đối với 3 trụ cột có nhiều bước tiến, đạt mức 44/100 điểm đối với trụ cột "Minh bạch ngân sách", đạt 17/100 điểm đối với trụ cột "Sự tham gia của công chúng", đạt 80/100 điểm đối với trụ cột "Giám sát ngân sách", các trụ cột đều tăng 6 điểm so với năm 2019.

Tổ chức hợp tác ngân sách quốc tế ghi nhận năm Việt Nam có sự cải thiện về Báo cáo ngân sách cho công dân và cung cấp thông tin ước tính, dự toán ngân sách trong nhiều năm. Tuy nhiên, để nâng cao vị thế và cải thiện sự minh bạch ngân sách, Việt Nam nên cập nhật thêm báo cáo ngân sách giữa năm bao gồm các dự đoán tình hình kinh tế vĩ mô kèm theo dự toán tiến độ đạt thu ngân sách cả năm...
Khảo sát ngân sách mở (OBS) là sáng kiến nhằm thúc đẩy công khai minh bạch ngân sách, do IBP phối hợp với các tổ chức xã hội độc lập (ở Việt Nam là Trung tâm Phát triển và Hội nhập - CDI), thực hiện tại hơn 100 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, chu kỳ đánh giá hai năm 1 lần kể từ năm 2006.

Để đạt được kết quả này, Bộ Tài chính thực hiện cơ chế lấy ý kiến trực tiếp người dân thông qua các cuộc tọa đàm do Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) tổ chức về dự thảo dự toán ngân sách. Qua đó, cung cấp thông tin, cũng như tiếp thu những ý kiến đóng góp quý báu từ các nhà khoa học, các tổ chức, cá nhân để hoàn thiện dự toán ngân sách nhà nước trình Quốc hội quyết định.

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính cam kết sẽ công khai ngân sách nhà nước tốt hơn, hướng dẫn kiểm tra, giám sát các địa phương, các Bộ hoặc ngành thực hiện nghiêm túc việc công khai theo quy định.

Nhằm tạo điều kiện tối đa cho người dân được tiếp cận và khai thác thông tin NSNN, Cổng Công khai ngân sách Nhà nước sẽ được nâng cấp, hoàn thiện theo hướng sắp xếp, tổ chức dữ liệu một cách khoa học, vận hành, khai thác thông qua phương tiện điện tử.

Bộ Tài chính cũng không ngừng hợp tác với các tổ chức quốc tế, các tổ chức xã hội dân sự trong các hoạt động nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung quy định pháp lý về công khai minh bạch ngân sách, cũng như chia sẻ, trao đổi thông tin và đẩy mạnh tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân để nâng cao hiểu biết, thu hút sự quan tâm của người dân.

Theo congly.vn

Nguồn: https://congly.vn/viet-nam-nang-hang-len-thu-68-120-ve-minh-bach-ngan-sach-208751.html