vướng mắc

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về vướng mắc, cập nhật vào ngày: 21/01/2022

Thủ tướng vừa có yêu cầu chậm nhất đến ngày 31/12/2020 các trạm thu phí BOT phải chuyển sang thu phí điện tử không dừng. Tuy nhiên, hiện tại vẫn còn những vướng mắc đang cần có giải pháp tháo gỡ cho một số nhà đầu tư.