LĐLĐ TP Hà Nội đã có Kế hoạch trình TP về tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với đoàn viên, người lao động trên địa bàn TP.

Ở cấp TP, LĐLĐ TP dự kiến tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo TP với 200 đoàn viên, người lao động, diễn tại Khu Công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, Hà Nội.

Hội nghị gặp gỡ nhằm trực tiếp nắm bắt, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị về cơ chế chính sách để phát huy vai trò của đoàn viên, người lao động trong các đơn vị, doanh nghiệp; góp phần tăng năng suất lao động, khắc phục khó khăn, phát triển sản xuất kinh doanh.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động Thủ đô năm 2023

Đồng thời, thông qua gặp gỡ, đối thoại để tiếp nhận, chỉ đạo, giải quyết kịp thời những kiến nghị, đề xuất về việc làm, đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, người lao động với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp; xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp theo tinh thần của Chị thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XI).

Thông qua việc tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại khẳng định được sự quan tâm của lãnh đạo TP, các cấp, các ngành đối với tổ chức công đoàn và đội ngũ công nhân viên chức lao động trên địa bàn TP, lực lượng tiên phong đi đầu trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô và đất nước.

Cùng đó, phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc thực hiện giám sát phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, tạo sự đồng thuận, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với tổ chức Công đoàn và công nhân lao động.

Việc tổ chức đối thoại, gặp gỡ tập trung vào đánh giá kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước tại địa phương đối với đoàn viên, người lao động; kết quả giải quyết các kiến nghị, đề xuất của đoàn viên, người lao động với lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp tại các cuộc tiếp xúc, đối thoại trước (nếu có).

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại Hội nghị gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động Thủ đô năm 2023

Đánh giá khái quát tình hình đời sống, việc làm, quan hệ lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội, đặc biệt tại các Khu công nghiệp và chế xuất, các cụm công nghiệp.

Qua đó cũng tiếp nhận những đề xuất, kiến nghị của đoàn viên, người lao động với lãnh đạo các cấp; trao đổi giữa các Sở, ban, ngành TP, các phòng, ban chuyên môn với các đại biểu về những nội dung có liên quan. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp kết luận và chỉ đạo giải quyết đối với những phản ánh, kiến nghị, đề xuất của đoàn viên, người lao động.


Theo Kinh tế đô thị

Nguồn: https://kinhtedothi.vn/chu-tich-ubnd-tp-ha-noi-se-gap-go-doi-thoai-voi-khoang-200-cong-nhan.html