xuat khau gao giam lien tiep trong 2 thang
 

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng 2-2019, xuất khẩu gạo của Việt Nam ước đạt 274.765 tấn, tương đương 116,62 triệu USD, giảm 37,2% về lượng và giảm 40,3% về kim ngạch so với tháng 1-2019 và cũng giảm 19,1% về lượng và giảm 31% về kim ngạch so với tháng 2-2018.

Tính chung cả 2 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu gạo ra thị trường nước ngoài đạt 711.759 tấn, thu về 311,59 triệu USD, giảm 14,4% về lượng và giảm 23,6% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2018.

Về giá thành gạo xuất khẩu trong tháng 2-2019 đạt trung bình 424,4 USD/tấn, đã giảm 4,9% so với tháng 1-2019 và giảm 14,6% so với tháng 2-2018. Tính cả 2 tháng năm 2019 giá trung bình là 437,8 USD/tấn, giảm 10,8% so với cùng kỳ nă, 2018.

Philippines vẫn là thị trường tiêu thụ các loại gạo của Việt Nam nhiều nhất trong 2 tháng đầu năm 2019 với 314.851 tấn, tương đương 125,32 triệu USD, tăng 80,9% về lượng và tăng 60,6% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2018. Chiếm 44,2% trong tổng lượng gạo xuất khẩu của cả nước, chiếm 40,2% trong tổng kim ngạch.

Bờ biển Ngà trở thành thị trường lớn thứ 2 tiêu thụ gạo của Việt Nam, với mức tăng 672,1% về lượng và tăng 508,2% về kim ngạch so với cùng kỳ, đạt 65.223 tấn, tương đương 30,81 triệu USD, chiếm gần 10% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu gạo của cả nước.

Đứng thứ 3 là thị trường Malaysia với 37.952 tấn, tương đương 17,6 triệu USD, sụt giảm mạnh 47,9% về lượng và 43,8% về kim ngạch so với cùng kỳ, chiếm gần 6% trong tổng lượng và tổng kim ngạch.

Ngoài ra còn một số thị trường sụt giảm mạnh cả về lượng và kim ngạch như: Indonesia, Trung Quốc, Bangladesh, Thổ Nhĩ Kỳ với mức từ 94 đến 98%.

Theo phapluatxahoi.vn