Theo Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 4 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu thịt và các sản phẩm thịt đạt 4.450 tấn, trị giá 18,18 triệu USD, giảm 33,1% về lượng và giảm 24,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Xuất khẩu thịt và các sản phẩm thịt giảm 33,1%
Xuất khẩu thịt và các sản phẩm thịt giảm 33,1%

Nguyên nhân dẫn đến xuất khẩu thịt và các sản phẩm thịt giảm là do xuất khẩu sang một số thị trường chủ chốt như Hong Kong (Trung Quốc), Trung Quốc, Hàn Quốc, … giảm so với cùng kỳ năm trước.
Thịt và các sản phẩm thịt của Việt Nam được xuất khẩu khẩu sang 20 thị trường trong 4 tháng đầu năm 2022. Trong đó, xuất khẩu thịt và các sản phẩm thịt sang Hong Kong là nhiều nhất, đạt 1.770 tấn, trị giá 9,74 triệu USD, giảm 62% về lượng và giảm 45,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021, chiếm 53,6% tổng kim ngạch xuất khẩu thịt và các sản phẩm thịt cả nước. Thịt và các sản phẩm thịt của Việt Nam được xuất khẩu sang thị trường HongKong chủ yếu là thịt lợn nguyên con đông lạnh, thịt lợn sữa đông lạnh nguyên con.

Trong 4 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu thịt và các sản phẩm thịt của Việt Nam chủ yếu là thịt lợn tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh; thịt khác và phụ phẩm dạng thịt ăn được sau giết mổ của động vật khác tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh; thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ của gia cầm thuộc nhóm 01.05, tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh, ...

Thịt lợn tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh là sản phẩm được xuất khẩu nhiều nhất, đạt 2.180 tấn, trị giá 11,05 triệu USD, tăng 42,7% về lượng, giảm 3,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Thịt lợn tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh được xuất khẩu sang các thị trường HongKong, Thái Lan và Lào.

Theo congly.vn

Nguồn: https://congly.vn/xuat-khau-thit-va-cac-san-pham-thit-giam-33-1-208580.html