Theo đó, thời hạn để phía Grab gửi toàn bộ tài liệu cũng như hợp đồng mua bán với Uber về Cục là trước ngày 3/4 tới.

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cho biết, ngày 26/3, Grab chính thức thông báo hoàn tất giao dịch mua lại hoạt động kinh doanh của Uber tại khu vực Đông Nam Á, trong đó có thị trường Việt Nam.

Yêu cầu Grab cung cấp thông tin việc mua lại Uber tại Việt Nam

Hinh minh họa

Để có căn cứ xem xét, đánh giá việc mua lại theo quy định của pháp luật cạnh tranh, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đề nghị Grab phối hợp cung cấp các thông tin, tài liệu có liên quan đến việc mua lại nêu trên và hợp đồng mua lại Uber tại Đông Nam Á.

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cũng nhấn mạnh, Grab phải cung cấp thông tin để cục có căn cứ xem xét, đánh giá việc mua lại theo quy định của Luật Cạnh tranh. Cục có nhiệm vụ kiểm soát hoạt động tập trung kinh tế diễn ra trên thị trường.

Trước đó, ngày 26/3, Uber Việt Nam cũng thông báo với khách hàng về thương vụ và cho biết khi chấm dứt hoạt động, khách hàng có thể chuyển sang dùng dịch vụ Grab kể từ ngày 8/4 tới.

Theo congly.vn