Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có yêu cầu gửi các đơn vị thành viên, các chi nhánh tỉnh, thành phố và các tổ chức tín dụng về việc đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Cụ thể, cơ quan quản lý yêu cầu Cục Phát hành và Kho quỹ theo dõi, nắm bắt tình hình để đảm bảo việc điều hòa, cung ứng tiền mặt, đáp ứng đủ nhu cầu tiền mặt cho nền kinh tế về cả giá trị và cơ cấu mệnh giá trong dịp Tết Nguyên đán tới. Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng có nhiệm vụ tăng cường thanh tra, giám sát hoạt động của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đảm bảo thanh khoản và an toàn hệ thống.

Trong hoạt động thanh toán, NHNN yêu cầu Cục Công nghệ thông tin bố trí trực, lên kế hoạch và lịch làm việc cụ thể của hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng trong những ngày trước và sau dịp Tết, thông báo cho Kho bạc Nhà nước, các tổ chức tín dụng biết để thống nhất với khách hàng trong hoạt động thanh toán dịp Tết.

Các vụ, cục, đơn vị theo chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình, bố trí cán bộ trực để xử lý kịp thời mọi công việc phát sinh trong dịp nghỉ Tết, đảm bảo các hoạt động thuận lợi, thông suốt.

Cơ quan quản lý tiền tệ cũng yêu cầu, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas) kiểm tra các phương án dự phòng, theo dõi, giám sát và xử lý các sai sót, sự cố đảm bảo hệ thống chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử hoạt động ổn định, an toàn, liên tục, đáp ứng nhu cầu giao dịch tăng cao đột biến dịp Tết Nguyên đán.

NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố phải tăng cường bảo vệ, đảm bảo an toàn tài sản, trụ sở, kho tiền, thống nhất kế hoạch thu, chi tiền mặt trong những ngày nghỉ Tết với các tổ chức tín dụng trên địa bàn để đảm bảo hoạt động ổn định, an toàn, thông suốt cho hệ thống ATM. Cơ đơn vị này cũng phải phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động mua, bán ngoại tệ, vàng và dịch vụ đổi tiền không đúng quy định của pháp luật.

Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Thống đốc về việc cung ứng tiền mặt cho các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Kho bạc Nhà nước trên địa bàn, đảm bảo lưu thông tiền tệ thông suốt, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu tiền mặt. Đặc biệt cần chú trọng xử lý kịp thời các tình huống xảy ra khi nhu cầu rút tiền lớn tập trung vào thời điểm giáp Tết Nguyên đán.

Đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, NHNN yêu cầu xây dựng phương án, kế hoạch tiền mặt phù hợp, đáp ứng đủ nhu cầu tiền mặt của khách hàng cả về giá trị và cơ cấu mệnh giá.

Các ngân hàng cũng phải tổ chức các dịch vụ thanh toán phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu, có kế hoạch phục vụ tốt các doanh nghiệp trong hoạt động thanh toán quốc tế, nhất là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài dịp Tết.

NHNH cũng yêu cầu các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quán triệt cán bộ, nhân viên thực hiện đúng các quy trình nghiệp vụ và quy định, quy chế nội bộ; tăng cường cảnh giác đối với các phương thức, thủ đoạn phạm tội và phối hợp với cơ quan chức năng trong việc phòng ngừa và ngăn chặn rủi ro trong hoạt động ATM.

Theo Kinh Tế Môi Trường

Nguồn: https://kinhtemoitruong.vn/yeu-cau-xu-ly-dich-vu-doi-tien-moi-khong-dung-quy-dinh-52863.html