Phía Tây Bắc Bộ
Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 13 - 16 oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 18 - 21 độ, riêng khu Tây Bắc 24 – 26 oC
Phía Đông Bắc Bộ
Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 13 - 16 độ, vùng núi có nơi dưới 13oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 16 - 19oC
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế
Nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi; phía nam có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 – 3. Trời lạnh; phía bắc trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 15 - 18 oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 21 - 24oC
Đà Nẵng đến Bình Thuận
Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía bắc ngày nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2 - 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 24 - 27 độ, phía nam có nơi trên 30oC
Tây Nguyên
Mây thay đổi, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 - 20oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31oC
Nam Bộ
Mây thay đổi, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33oC
Hà Nội
Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 14 - 16oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 17 - 19oC

Theo Nhật Linh / Gia đình Việt Nam