Theo tin từ Tổng cục Thuế chiều 19/11, thực hiện yêu cầu của Chính phủ, mới đây, Bộ Tài chính đã có tờ trình 213, trình Chính phủ phủ về việc ban hành Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước.

Theo tờ trình này, các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước sẽ được gia hạn hạn thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp, phát sinh của kỳ tính thuế tháng 10 và tháng 11 năm 2021.

Các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước sẽ được gia hạn hạn thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp, phát sinh của kỳ tính thuế tháng 10 và tháng 11 năm 2021.
Các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước sẽ được gia hạn hạn thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp, phát sinh của kỳ tính thuế tháng 10 và tháng 11 năm 2021.

Thời gian gia hạn kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Cụ thể, thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 10 năm 2021 chậm nhất là ngày 20/12/2021.

Bên cạnh đó, thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 11 năm 2021 chậm nhất là ngày 30/12/2021.

Theo Bộ Tài chính, trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế được gia hạn dẫn đến làm tăng số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp và gửi đến cơ quan thuế trước khi hết thời hạn nộp thuế được gia hạn thì số thuế được gia hạn bao gồm cả số thuế phải nộp tăng thêm do khai bổ sung.

Đối với trường hợp người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn thực hiện kê khai, nộp Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của pháp luật hiện hành thì chưa phải nộp số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh trên Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt đã kê khai. 

Ngoài ra, trường hợp doanh nghiệp có các chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện khai thuế tiêu thụ đặc biệt riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh, đơn vị trực thuộc thì các chi nhánh, đơn vị trực thuộc cũng thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt. 

Trường hợp chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp không có hoạt động sản xuất hoặc lắp ráp ô tô thì chi nhánh, đơn vị trực thuộc không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt.

Cũng theo Bộ Tài chính, theo phương án đề xuất gia hạn thuế tiêu thụ đặc biệt cho xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước từ kỳ tính thuế tháng 10 đến kỳ tính thuế tháng 11, tổng số tháng sẽ gia hạn là 2 tháng, theo đó tổng số thuế được gia hạn khoảng 4.400 tỷ đồng.

Theo congluan.vn

Nguồn: https://congluan.vn/4400-ty-dong-thue-tieu-thu-dac-biet-voi-o-to-noi-se-duoc-gia-han-trong-2-thang-post167652.html