Thông tin từ UBND tỉnh Đồng Tháp, hiện nay các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã từng bước khôi phục và đăng ký tái hoạt động. Hiện có 215 doanh nghiệp sản xuất công nghiệp đã hoạt động trở lại, đạt gần 50%, với lao động hơn 19.500 người. 

Bên cạnh đó, tình hình tiêu thụ nông, thủy sản trên địa bàn đã từng bước thuận lợi do đã kết nối với các doanh nghiệp, nhà vựa, thương lái thu mua. Việc mở cửa trở lại của các chợ, cửa hàng tiện lợi cũng đã góp phần tiêu thụ nông, thủy sản trên địa bàn. 

Các chợ đã từng bước mở cửa hoạt động trở lại, tuy nhiên công suất hoạt động của một số chợ chưa đến 70%.

Đến nay, có 215 doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã hoạt động trở lại, đạt gần 50%.
Đến nay, có 215 doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã hoạt động trở lại, đạt gần 50%.

Mặc dù tình hình chung doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19 nhưng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh vẫn có tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2020. 

Cũng theo UBND tỉnh Đồng Tháp, từ ngày 27/9 - 13/10/2021, Ban Hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và hoạt động doanh nghiệp tỉnh Đồng Tháp đã tiếp nhận 66 thông tin đề nghị hỗ trợ và đã kịp thời tham mưu UBND cho ý kiến giải quyết hoặc chuyển các đơn vị, địa phương xem xét giải quyết theo thẩm quyền. 

Trong đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp nhận 16 thông tin thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường; Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư tỉnh đã tiếp nhận 18 thông tin về khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp... Tất cả các thông tin đều được giải quyết và chuyển đơn vị tham mưu UBND tỉnh xem xét. 

Theo baodansinh.vn

Nguồn: https://baodansinh.vn/dong-thap-gan-50-doanh-nghiep-san-xuat-cong-nghiep-tai-hoat-dong-20211015125616.htm