Cụ thể, ngày 7/9/2023, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có văn bản số 11968/UBND-VP gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Vũng Tàu về việc hoàn thiện thủ tục liên quan đến việc cho thuê 2,8ha đất rừng phòng hộ do Nhà nước quản lý để thực dự án Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tại văn bản này, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nêu rõ, xét báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 5749/STNMT-QLĐĐ ngày 30/8/2023 về cho thuê 2,8ha đất rừng phòng hộ do Nhà nước quản lý để thực hiện dự án Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu, UBND tỉnh có ý kiến:

Thứ nhất, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, hướng dẫn và thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng rừng đối với phần diện tích có rừng theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp, báo cáo kết quả về UBND tỉnh.

Thứ hai, UBND tỉnh giao UBND thành phố Vũng Tàu kịp thời phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường để hoàn thiện danh mục chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ, kế hoạch sử dụng đất hàng năm để đảm bảo đủ điều kiện pháp lý khi thực hiện thủ tục đất đai theo quy định.

Thứ ba, Sở Tài nguyên và Môi trường được giao thường xuyên theo dõi, phối hợp với các sở ngành có liên quan chủ động hoàn thiện hồ sơ pháp lý để đảm bảo đủ điều kiện pháp lý khi thực hiện thủ tục đất đai theo quy định.

Phối cảnh cơ sở mới Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu

Liên quan đến dự án này, trước đó, vào tháng 10/2022, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Quyết định về việc cho Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu thuê 57.674,3m2 (đợt 1) tại phường 11, thành phố Vũng Tàu để đầu tư dự án Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Thời gian thuê đất là kể từ ngày ký quyết định (24/10/2022) đến ngày 16/7/2068. Hình thức thuê đất: thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê.

Tại Quyết định này, UBND tỉnh giao Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện đúng theo các nội dung của Quyết định, khi sử dụng đất phải tuân thủ Luật Đất đai, pháp luật Nhà nước hiện hành, bảo đảm yêu cầu về môi trường theo quy định pháp luật. Đồng thời, xây dựng công trình theo đúng dự án đầu tư, thiết kế công trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đáp ứng về loại hình, tiêu chí quy mô và tiêu chuẩn để thực hiện xã hội hoá trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo theo quy định của Chính phủ.

Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu cũng có trách nhiệm quản lý, giữ gìn khu đất thuê, không để bị lấn chiếm và đưa đất vào sử dụng theo quy định của pháp luật đất đai, không được sử dụng vào mục đích ngoài mục đích phục vụ giáo dục và đào tạo. Trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì bị xử lý theo Điều 64 Luật Đất đai 2013.

Sở Tài nguyên và Môi trường được giao ký hợp đồng thuê đất với Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu theo nội dung của Quyết định này. Sở chỉ đạo Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chuyển thông tin địa chính cho Cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính thu tiền thuê đất; đăng ký vào sổ địa chính Nhà nước; lập thủ tục cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu theo quy định...

Sở Tài Nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh có trách nhiệm xác định giá đất và nghĩa vụ tài chính đối với diện tích đất thuê trên để Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu nộp tiền thuê đất vào ngân sách Nhà nước theo đúng quy định.

Cục Thuế tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu lập thủ tục miễn tiền thuê đất (nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định) đối với trường hợp sử dụng đất xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh (xã hội hóa) thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo và miễn tiền thuê đất thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư; đồng thời kiểm tra hồ sơ, xác định điều kiện miễn tiền thuê đất của dự án, ban hành quyết định miễn tiền thuê đất theo quy định của Chính phủ và pháp luật có liên quan.

Được biết, dự án Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu tại phường 11, thành phố Vũng Tàu của Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2000 và điều chỉnh chủ trương đầu tư năm 2018. Diện tích dự án khoảng 87.000m2 với quy mô công trình từ 2 tầng đến 14 tầng./.

Theo Diệu Phan/Reatimes.vn

Nguồn: https://reatimes.vn/lay-rung-phong-ho-lam-truong-dai-hoc-ba-ria-vung-tau-20201224000022922.html