Sẽ bãi bỏ quy định quản lý việc thu các chương trình truyền hình nước ngoài

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 36/2020/QĐ-TTg bãi bỏ 22 văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành, có hiệu lực thi hành từ ngày 30/12/2020.

Đáng chú ý, theo Quyết định 36/2020/QĐ-TTg, Quyết định số 79/2002/QĐ-TTg về quản lý việc thu các chương trình truyền hình của nước ngoài cũng sẽ được bãi bỏ.

Quyết định số 79/2002/QĐ-TTg ngày 18/6/2002 quy định khá ít đối tượng được phép về thu các chương trình truyền hình của nước ngoài.

Quyết định 79 cũng quy định các đối tượng dùng TVRO (thiết bị thu tín hiệu truyền hình từ vệ tinh) để thu trực tiếp các chương trình truyền hình của nước ngoài chỉ được sử dụng các chương trình này trong phạm vi đã đăng ký trong giấy phép được cơ quan quản lý nhà nước cấp.

Ngoài ra, các cơ quan, tổ chức nhập khẩu, kinh doanh các thiết bị TVRO phải xin phép và được sự chấp nhận bằng văn bản của Bộ Thương mại.

Các cơ quan, tổ chức kinh doanh việc lắp đặt, sửa chữa các thiết bị TVRO phải đăng ký và được sự chấp nhận bằng văn bản của cơ quan quản lý Nhà nước.

Các hãng truyền hình nước ngoài, các cơ quan, tổ chức làm đại diện phân phối tại Việt Nam các bộ giải mã chương trình truyền hình nước ngoài muốn cung cấp các bộ giải mã chương trình cho các đại diện phân phối tại Việt Nam cũng phải đăng ký với Bộ quản lý Nhà nước về văn hóa, thông tin.

Ngoài việc bãi bỏ Quyết định số 79/2002/QĐ-TTg, nhiều quy định khác cũng sẽ bãi bỏ từ ngày 30/12/2020.

Trong đó, có các văn bản như Quyết định số 93/1999/QĐ-TTg ngày 5/4/1999 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng đối với kiểm soát viên đê điều tham gia trực tiếp xử lý sự cố khi có báo động lụt, bão;

Quyết định số 150/2003/QĐ-TTg ngày 22/7/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2001-2005 và Quyết định số 79/2002/QĐ-TTg về quản lý việc thu các chương trình truyền hình của nước ngoài;

Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn;

Quyết định số 198/2007/QĐ-TTg ngày 31/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn;

Quyết định số 10/2006/QĐ-TTg ngày 11/1/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;

Quyết định số 131/2007/QĐ-TTg ngày 9/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam...

Theo Công luận