bảo trì chung cư

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về bảo trì chung cư, cập nhật vào ngày: 24/09/2021

Chuyên gia kinh tế độc lập Đinh Thế Hiển cho rằng, chung cư có nhiều phần sở hữu chung cần sửa chữa và nếu bỏ đi phí bảo trì 2% để duy tu bảo dưỡng thì lại càng nguy hiểm.

UBND thành phố Hà Nội vừa có chỉ đạo tổng rà soát, chấn chỉnh các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, vận hành nhà chung cư trên địa bàn.

Bộ Xây dựng nghiên cứu tăng nặng mức xử phạt đối với các hành vi tự ý đưa công trình vào khai thác, sử dụng; TP HCM đề xuất chế tài xử lý quỹ bảo trì chung cư là những tin chính trong bản tin BĐS 24h hôm nay.