bảo trì

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về bảo trì, cập nhật vào ngày: 18/01/2021

UBND thành phố Hà Nội vừa có chỉ đạo tổng rà soát, chấn chỉnh các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, vận hành nhà chung cư trên địa bàn.