Thông tư mới được xây dựng sẽ thay thế Thông tư 25/2013/TT-BGDĐT ngày 15/7/2013 của Bộ trưởng GD-ĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước (HĐGSNN), các Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành (HĐGSN) và Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở (HĐGSCS) và Thông tư 05/2014/TT-BGDĐT ngày 28/2/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐGSNN, HĐGSN, HĐGSCS.

Đáng chú ý là siết chặt việc công nhận tiêu chuẩn chức danh GS, PGS. Cụ thể, Dự thảo đưa thêm điều khoản tăng cường công tác thanh, kiểm tra siết chặt việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư (GS), Phó giáo sư (PGS).

bo giao duc dao tao siet chat viec xet cong nhan chuc danh giao su

Trong đó, Thanh tra Bộ GD&ĐT được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các Cục, Vụ chức năng thuộc Bộ thanh tra, kiểm tra hoạt động xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS của các Hội đồng; giải quyết các khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng bổ sung thêm quy định xử lý các vi phạm. Cụ thể, tại điều 5 quy định rõ tập thể, cá nhân để xảy ra sai sót, vi phạm trong quá trình xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm; xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh GS, PGS sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 3 về Tiêu chuẩn thành viên của các Hội đồng trong dự thảo lần này cũng quy định, thành viên Hội đồng Giáo sư không còn đủ tiêu chuẩn theo quy định hoặc bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên thì cấp có thẩm quyền quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm người thay thế.

Điểm mới nhất trong dự thảo lần này là việc công bố công khai danh sách thành viên Hội đồng Giáo sư nhà nước/Hội đồng Giáo sư ngành và bản tóm tắt lý lịch khoa học của các thành viên sẽ được trên Trang thông tin điện tử của Hội đồng Giáo sư nhà nước để mọi người được biết.

Về cơ cấu, số lượng thành viên cũng được thay đổi từ 7 - 15 thành viên thay vì quy định từ 9 - 15 thành viên như trước đây.

Đồng thời, dự thảo quy định độ tuổi của thành viên Hội đồng Giáo sư Ngành tính đến thời điểm được bổ nhiệm đối với thành viên có chức danh Phó Giáo sư không quá 67, đối với thành viên có chức danh Giáo sư không quá 70.

Bên cạnh đó, những ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư thì trong nhiệm kỳ đó không được tham gia Hội đồng Giáo sư Ngành. Ngoài ra, để thành lập Hội đồng Giáo sư Cơ sở thì trường cơ sở giáo dục Đại học phải hoàn thành ít nhất 3 khóa đào tạo trình độ thạc sĩ hoặc trình độ tiến sĩ.

Đặc biệt, Hội đồng không được vi phạm các quy định về hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học năm trước liền kề với năm thành lập.

Cơ sở giáo dục Đại học phải có tối thiểu 9 giảng viên cơ hữu có chức danh GS, PGS. Để có đủ số lượng thành viên theo quy định, Hiệu trưởng trường Đại học có thể mời GS, PGS ở trong và ngoài nước đang tham gia giảng dạy tại trường tham gia Hội đồng. Số lượng thành viên mời không quá 1/3 tổng số thành viên Hội đồng.

Bộ GD&ĐT sẽ nhận các ý kiến góp ý cho đến hết ngày 16-3-2019.

CK

Theo phapluatxahoi.vn