Giảng viên truyền đạt kiến thức về nghệ thuật trình diễn hát Xoan đến các học viên

Lớp truyền dạy hát Xoan cho giáo viên dạy âm nhạc khối Tiểu học trên địa bàn tỉnh năm 2023 được tổ chức từ ngày 17 - 21/7/2023, thu hút 45 học viên tham gia. 

Học viên tham gia lớp truyền dạy được các Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú có nhiều kinh nghiệm thuộc các phường Xoan gốc và cán bộ chuyên môn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch truyền dạy các bài Xoan cổ trong 3 chặng hát và các bài hát được phát triển theo làn điệu hát Xoan như: Bỏ bộ, Hò chèo cách, Mó cá, Đố huê – Đố chữ; đồng thời luyện tập, nâng cao kỹ năng biểu diễn Hát Xoan, cách gõ trống, hát và múa.

Thông qua lớp truyền dạy hát Xoan nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm về bảo tồn, phát huy giá trị di sản Hát Xoan Phú Thọ đã được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đặc biệt là kỹ năng trình diễn Hát Xoan cho đội ngũ giáo viên dạy âm nhạc khối Tiểu học trên địa bàn tỉnh; phục vụ tốt hơn việc phổ biến, truyền dạy hát Xoan cho học sinh bậc Tiểu học; góp phần đẩy mạnh phong trào hát Xoan trong trường học.

Phạm Đăng

Nguồn: https://kinhtemoitruong.vn/phu-tho-truyen-day-hat-xoan-cho-giao-vien-day-am-nhac-khoi-tieu-hoc-79025.html