Mới đây, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 40/2021/TT-BTC, hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Một trong những những điểm đáng lưu ý trong Thông tư 40, là việc từ 1/8, các sàn thương mại điện tử đang hoạt động tại Việt Nam, sẽ phải khai thuế và nộp thuế thay cho các cá nhân kinh doanh trên sàn.

Từ 1/8, các sàn thương mại điện tử đang hoạt động tại Việt Nam, sẽ phải khai thuế và nộp thuế thay cho các cá nhân kinh doanh trên sàn.
Từ 1/8, các sàn thương mại điện tử đang hoạt động tại Việt Nam, sẽ phải khai thuế và nộp thuế thay cho các cá nhân kinh doanh trên sàn.

Nhận định về quy định mới trong Thông tư 40, đại diện của các sàn thương mại điện tử đều khẳng định, sàn thương mại điện tử chỉ cung cấp nền tảng, hạ tầng công nghệ giữa người bán và người mua, chứ không phải bên trả thu nhập. 

Do đó, các sàn thương mại điện tử không có trách nhiệm phải kê khai, khấu trừ thuế của người bán theo Luật Thuế thu nhập cá nhân. Đặc biệt, trong Nghị định 52 về thương mại điện tử, Chính phủ cũng nêu rõ trách nhiệm của người bán đang kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Ngọc Dũng, Phó chủ tịch VECOM cho rằng: Thông tư 40 quy định các sàn thương mại điện tử phải kê khai, nộp thuế cho người bán không có tính khả thi cao. Đồng thời, Thông tư 40 có thể gây ra nhiều tác động lớn đối với hoạt động kinh doanh của các sàn thương mại điện tử cũng như hàng trăm nghìn cá nhân kinh doanh trên sàn.

Bên cạnh đó, về lộ trình dự kiến triển khai, theo Thông tư là từ ngày 1/8 tới đây, như vậy là quá vội vàng, không đủ thời gian để sàn thương mại điện tử có thể kịp chuẩn bị hệ thống cho việc thu thập dữ liệu và báo cáo theo yêu cầu của cơ quan thuế.

Tiếp thu ý kiến đóng góp của VECOM, Lãnh đạo Tổng cục Thuế đang giao các bộ phận liên quan rà soát lộ trình, lên kế hoạch hỗ trợ triển khai thử nghiệm tại một số sàn thương mại điện tử, trong trường hợp cần thiết sẽ có điều chỉnh phù hợp.

Theo Việt Vũ/Congluan.vn

Nguồn: https://congluan.vn/bo-tai-chinh-yeu-cau-san-thuong-mai-dien-tu-nop-thue-thay-cho-ca-nhan-kinh-doanh-post139815.html