chi so gia tieu dung cpi thang 6 2019 tang 216
 

Theo đó, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6-2019 giảm 0,09% so với tháng 5-2019 những tăng 2,16% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, nhóm giao thông giảm nhiều nhất với 1,73% do ảnh hưởng từ 2 đợt điều chỉnh giảm giá xăng, dầu vào thời điểm 1-6 và 17-6.

Bên cạnh đó, nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng giảm 0,2% chủ yếu do giá gas và giá dầu hỏa giảm; bưu chính viễn thông giảm 0,1%.

Các nhóm hàng hóa và dịch vụ còn lại đều tăng so với tháng trước như: đồ uống và thuốc lá tăng 0,33%; giáo dục tăng 0,23% (dịch vụ giáo dục tăng 0,15%); văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,2%....

Tính chung, CPI bình quân 6 tháng đầu năm 2019 tăng 2,64% so với bình quân cùng kỳ năm 2018, mức tăng thấp nhất trong 3 năm gần đây.

CPI bình quân 6 tháng đầu năm nay tăng do một số nguyên nhân chủ yếu sau: Giá các mặt hàng thực phẩm tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó giá thịt heo tăng 14,85%; giá sách giáo khoa năm học 2019 - 2020 tăng từ tháng 4-2019 làm chỉ số giá văn phòng phẩm tăng 2,57% so với cùng kỳ năm 2018.

Ngoài ra, việc điều chỉnh tăng giá điện sinh hoạt cũng làm giá điện sinh hoạt 6 tháng đầu năm 2019 tăng 5,84% so với cùng kỳ.

Lạm phát cơ bản tháng 6-2019 tăng 0,16% so với tháng trước và tăng 1,96% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản bình quân 6 tháng đầu năm 2019 tăng 1,87% so với bình quân cùng kỳ năm 2018.

Nguồn: https://phapluatxahoi.vn/chi-so-gia-tieu-dung-cpi-thang-6-2019-tang-216-153530.html

Theo Pháp luật xã hội