Chống thất thu thuế trong kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản

Bộ Tài chính vừa có công văn số 14257/BTC-VP ngày 15/12/2021 gửi các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Tổng cục Thuế về chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản (BĐS).

Theo đó, về vấn đề chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng BĐS đồng thời hướng dẫn người dân, doanh nghiệp kê khai đúng giá chuyển nhượng BĐS, nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo nguồn thu ngân sách nhà nước.

Bộ Tài chính đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan liên quan tăng cường phối hợp, cung cấp thông tin cho cơ quan Thuế để quản lý chặt chẽ thuế đối với các hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng BĐS của người dân, doanh nghiệp.

Chống thất thu thuế trong kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản
Chống thất thu thuế trong kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản

Yêu cầu các Tổ chức hành nghề công chứng, các cơ quan nhà nước liên quan hướng dẫn người dân, chủ đầu tư dự án BĐS, doanh nghiệp kinh doanh, chuyển nhượng BĐS kê khai trên hợp đồng công chứng theo giá thực tế mua bán, để làm căn cứ tính thuế theo quy định của pháp luật. Các trường hợp chuyển nhượng bất động sản giá kê khai trên hợp đồng thấp hơn giá chuyển nhượng thực tế là hành vi vi phạm pháp luật về thuế, sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Với đối với Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính yêu cầu cần đẩy mạnh phổ biến chính sách pháp luật, đặc biệt là nội dung quy định về hành vi trốn thuế và xử lý vi phạm đối với hành vi trốn thuế trong pháp luật hình sự và chính sách thuế liên quan đến hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng BĐS để người dân, doanh nghiệp được biết thực hiện theo quy định.

Trước đó, báo cáo tại hội nghị ngành thuế mới đây, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn cho biết, trong tháng 5/2021, thu ngân sách nhà nước do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 86.317 tỷ đồng, bằng 7,7% so với dự toán. Mặc dù từ 1/7/2020, ngành Thuế đã thực hiện tăng mức giảm trừ gia cảnh, nhưng số thu từ thuế thu nhập cá nhân vẫn tăng và tập trung vào các khoản thu từ chứng khoán với mức tăng 320% so với cùng kỳ, thu từ đầu tư vốn của cá nhân với mức tăng 169% so với cùng kỳ, thu từ chuyển nhượng bất động sản tăng 183% so với cùng kỳ. 

5 giải pháp trọng tâm đảm bảo nhiệm vụ thu NSNN

Nhấn mạnh về nhiệm vụ quản lý thuế trong thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc yêu cầu ngành Thuế cần tiếp tục đẩy nhanh việc xây dựng các văn bản pháp luật; hoàn thiện chiến lược phát triển hệ thống thuế giai đoạn 2021 - 2030. Ngành Thuế cần phải rà soát, quản lý tốt nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước. Mặc dù số thu ngân sách 5 tháng đầu năm đã đạt trên 50%, nhưng dự báo trong các tháng tới đây việc giãn hoãn thuế sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thu ngân sách Nhà nước, chưa kể diễn biến dịch bệnh Covid-19 có thể tiếp tục phức tạp. Do đó cần có kịch bản cho từng trường hợp, đảm bảo không bị động, bất ngờ.

Trên cơ sở đó, Tổng cục Thuế đã đề ra 5 giải pháp trọng tâm và yêu cầu cơ quan thuế các cấp tập trung triển khai thực hiện. 

Thứ nhất, triển khai thực hiện tốt Nghị định số 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ về gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất, khẩn trương đưa chính sách kịp thời vào cuộc sống. Nâng cấp toàn diện hệ thống công nghệ thông tin trong quản lý thuế để theo dõi số tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn và dừng tính tiền chậm nộp, theo dõi và đôn đốc người nộp thuế nộp các khoản tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn khi hết thời gian gia hạn.

Thứ hai, tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình sức khỏe doanh nghiệp, hoạt động sản suất, kinh doanh của người nộp thuế.  Tập trung hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc cho người nộp thuế ổn định sản xuất kinh doanh.

chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng BĐS đồng thời hướng dẫn người dân, doanh nghiệp kê khai đúng giá chuyển nhượng BĐS, nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo nguồn thu ngân sách nhà nước.
Công văn yêu cầu tăng cường chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng BĐS đồng thời hướng dẫn người dân, doanh nghiệp kê khai đúng giá chuyển nhượng BĐS, nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo nguồn thu NSNN (Ảnh minh họa: Internet)

Thứ ba, tiếp tục cải cách hiện đại hóa hệ thống thuế, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế, nâng cao chất lượng dịch vụ kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử, hóa đơn điện tử. Từ đó, đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin thông suốt 24/7 để hỗ trợ người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước từ khâu đăng ký, kê khai, nộp thuế, hoàn thuế theo phương thức điện tử mà không cần phải đến trực tiếp cơ quan thuế, giảm thời gian, tạo thuận lợi cho người nộp thuế.

Thứ tư, tập trung triển khai kịp thời, có hiệu quả các nhóm giải pháp quản lý thu, chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế, xử lý thu hồi nợ thuế, không để xảy ra tình trạng doanh nghiệp lợi dụng chính sách hỗ trợ về thuế của Nhà nước để trốn thuế, chây ỳ, nợ đọng tiền thuế. Tập trung thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế, không để doanh nghiệp lợi dụng chủ trương hỗ trợ của Nhà nước để vi phạm pháp luật, đồng thời không gây phiền hà, sách nhiễu cho người nộp thuế.

Thứ năm, rà soát các nguồn thu còn dư địa, còn tiềm năng để khai thác tăng thu, bù đắp một phần số hụt thu ngân sách Nhà nước do dịch bệnh Covid-19 gây ra như thu từ đất đai, tài nguyên, khoáng sản... 

Tăng cường quản lý đối với các đối tượng được hưởng lợi trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 xảy ra do tăng trưởng sản xuất hoặc thay đổi hành vi tiêu dùng như: Hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh qua mạng, dịch vụ viễn thông, internet... Kiểm soát các dự án hết thời gian ưu đãi thuế, các dự án mới phát sinh, các khoản truy thu theo kiến nghị của cơ quan Kiểm toán, Thanh tra...

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan công an, hải quan, quản lý thị trường để kiểm soát chặt chẽ về giá cả hàng hóa, quản lý hiệu quả hơn hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh qua mạng internet, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, qua đó chống thất thu ngân sách, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng để khuyến khích, thu hút đầu tư.

Theo An An/Đô thị mới

Nguồn: https://dothi.reatimes.vn/toancanh/chong-that-thu-thue-trong-kinh-doanh-chuyen-nhuong-bds-20201231000004772.html