Năm 2022, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, mã chứng khoán: VPB) tiếp tục lên kế hoạch tăng mạnh vốn điều lệ lên gần 80.000 tỷ đồng thông qua phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài và trả cổ tức hoặc cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Thông tin trên được đưa ra trong tài liệu dự thảo cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của VPBank dự kiến diễn ra vào ngày 29/4 tới đây tại Hà Nội.

Theo đó, VPBank dự kiến trong đợt 1 sẽ phát hành tối đa hơn 2.237 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 45.056 tỷ đồng lên 67.434 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ 50% (cổ đông sở hữu 1000 cổ phiếu phổ thông được hưởng quyền sẽ được nhận thêm 500 cổ phiếu mới). Thời gian thực hiện dự kiến vào quý II hoặc quý III/2022.
Tiếp đến trong đợt 2, VPBank dự kiến phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài tối đa 15% vốn điều lệ, nâng tổng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại VPBank lên tối đa 30% vốn điều lệ. Số lượng cổ phiếu phát hành tối đa là 1.190 triệu cổ phiếu. Mức giá phát hành do Hội đồng quản trị quyết định theo thỏa thuận, đàm phán giữa hai bên, đảm bảo không thấp hơn giá trị sổ sách của VPBank.

VPBank lên kế hoạch tăng vốn khủng, nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài lên 30%
VPBank lên kế hoạch tăng vốn khủng, nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài lên 30%


Thời gian phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài là sau khi có sự chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, dự kiến trong năm 2022. Nếu hoàn thành 2 đợt phát hành trên, vốn điều lệ của VPBank sẽ lên tới 79.334 tỷ đồng, mức vốn điều lệ cao nhất hệ thống ngân hàng hiện nay.
Trước đó, trong năm 2021, vốn điều lệ của VPBank đã tăng mạnh từ 25.000 tỷ đồng lên hơn 45.000 tỷ đồng thông qua chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 80%.
Tại đại hội, VPBank dự kiến trình cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên (ESOP) với số lượng dự kiến 30 triệu cổ phiếu từ nguồn cổ phiếu quỹ.

Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 3 năm kế từ ngày kết thúc đợt bán. Tỷ lệ này sẽ được giải toả dần theo tỷ lệ 30%, 35%, 35% qua các năm.

Giá bán dự kiến cho số cổ phiếu là 10.000 đồng. Số tiền thu được từ phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động của ngân hàng.
Ngoài ra, VPBank cũng trình cổ đông thông qua việc nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc phần lớn (trên 90%) vốn điều lệ Công ty Cổ phần Bảo hiểm OPES. Giá mua dự kiến không quá 1,5 lần giá trị sổ sách của OPES.

Đồng thời, VPBank dự kiến góp vốn bổ sung vào Công ty con là Công ty chứng khoán ASC (đã đổi tên thành VPBank Securities), tổng mức đầu tư, góp vốn tối đa vào công ty là 15.000 tỷ đồng.
Năm 2022, VPBank mục tiêu tăng lợi nhuận trước thuế lên mức 29.662 tỷ đồng, tăng tới 107% so với năm trước. Mức lợi nhuận này hiện chỉ đứng thứ 2 trong toàn hệ thống, sau Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).
Tổng tài sản mục tiêu tăng 27%, lên 697.413 tỷ đồng; tiền gửi tăng 28% và tín dụng tăng 35%. VPBank cho biết con số tăng trưởng tín dụng 35% được đưa ra trên nhu cầu và năng lực của ngân hàng, còn số liệu thực tế sẽ thực hiện dựa trên các hạn mức tối đa và quy định của Ngân hàng Nhà nước./.

Theo An An/Đô thị mới

Nguồn: https://dothi.reatimes.vn/toancanh/vpbank-len-ke-hoach-tang-von-khung-nang-ty-le-so-huu-nuoc-ngoai-len-30-20201231000005991.html