doanh nghiệp
Ảnh minh hoạ

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có Báo cáo số 2535/BC-KHĐT về tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2021 gửi đến họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2021.

Báo cáo cho thấy, chỉ số giả tiêu dùng (CPI) tháng 4/2021 giảm 0,04% so với tháng trước, tăng 1,27% so với tháng 12/2020 và tăng 2,7% so với cùng kỳ năm 2020.

CPI bình quân 4 tháng đầu năm 2021 tăng 0,89% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng thấp nhất kể từ năm 2016.

Lạm phát cơ bản tháng 4/2021 tăng 0,07% so với tháng trước và tăng 0,95% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản bình quân 4 tháng đầu năm nay tăng 0,74% so với bình quân cùng kỳ năm 2020.

Giải ngân vốn FDI 4 tháng đầu năm ước đạt 5,5 tỷ USD, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2020.

Về tình hình sản xuất, kinh doanh trong đó có sản xuất công nghiệp tính chung 4 tháng đầu năm 2021, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước tăng 10% so với cùng kỳ năm 2020; trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 12,7%, ngành sản xuất và phân phối điện tăng 6,6%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,5%, riêng ngành khai khoảng giảm 5,7%.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 1.695,6 nghìn tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2020 giảm 2,8%), nếu loại trừ yếu tố giá tăng 9,03% (cùng kỳ năm 2020 giảm 7,76%); trong đó: doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 1.352,7 nghìn tỷ đồng, chiếm 79,8% tổng mức và tăng 9,8%; doanh thu các dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 164,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 9,7% và tăng 10,1%.

Xuất, nhập khẩu hàng hóa Hoạt động xuất, nhập khẩu 4 tháng đầu năm 2021 đạt tốc độ tăng cao nhất so với cùng kỳ trong vòng 10 năm qua. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa 4 tháng ước đạt 206,51 tỷ USD, tăng 29,5% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó có: Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước đạt 103,9 tỷ USD, tăng 28,3% so với cùng kỳ năm 2020; kim ngạch hàng hóa nhập khẩu ước đạt 102,61 tỷ USD, tăng 30,8% so với cùng kỳ năm 2020 (cùng kỳ tăng 2,1%).

Một điểm đáng chú ý trong báo cáo đó là về tình hình đăng ký doanh nghiệp. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tính chung 4 tháng đầu năm 2021, số lượng doanh nghiệp thành lập mới đạt 44.166 doanh nghiệp, tăng 17,5% so với cùng kỳ năm 2020, tăng cao nhất trong các năm 2017-2021.

Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 4 tháng là 19,256 doanh nghiệp, tăng 8%.

"Tình hình doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường tiếp tục có sự gia tăng, với 51.496 doanh nghiệp, tăng 23,3%; trong đó, có 28.349 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, chiếm 55,1%", báo cáo nêu rõ.

Theo Quốc Trần/congluan.vn

Nguồn: https://congluan.vn/co-hon-28000-doanh-nghiep-tam-ngung-kinh-doanh-post131625.html