covid-19. cách ly

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về covid-19. cách ly, cập nhật vào ngày: 26/10/2021

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu tất cả những người về từ các vùng dịch Đà Nẵng phải chủ động khai báo y tế, tự cách ly tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm.