Cuộc chiến khốc liệt của các hãng gọi xe công nghệ

Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12

Có thể thấy, cuộc đua của các hãng gọi xe công nghệ đang cực kỳ gay cấn. Hãng này vừa ra chương trình ưu đãi thì hãng kia cũng ngay lập tức có những động thái tương tự, thậm chí hấp dẫn hơn.