D Kids

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về D Kids, cập nhật vào ngày: 07/12/2021

Công ty Đầu tư & Phát triển giáo dục Capi Edu, thành viên của Tập đoàn Capital House vừa chính thức ra mắt thương hiệu mầm non GCA (Green Capital Academy) bằng việc hợp nhất các trường mầm non trong hệ thống là TD Kids và TD Kids Star.