Có vị thế nằm dưới chân núi Bà Nà (Đà Nẵng), vị trí thuận lợi để tự chăn nuôi, An Phú Farm đã tạo ra một trong những thương hiệu gắn liền với điều kiện tự nhiên nơi đây chính là: Trứng gà thảo mộc Bà Nà.

Theo Hà Anh/Đô thị mới

Nguồn: https://dothi.reatimes.vn/toancanh/di-tim-nguon-goc-trung-ga-thao-moc-tai-an-phu-farm-20201231000003202.html