DN

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về DN, cập nhật vào ngày: 27/09/2023

Đầu tháng 5 vừa qua, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID) đã công bố trực tuyến báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)...