Số liệu được Tổng cục Hải quan công bố cho thấy, trị giá xuất nhập khẩu (XNK) của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (DN FDI) trong tháng 12/2020 đạt 38,48 tỷ USD, tăng 9,6% so với tháng 11/2020.

Với kết quả này đã đưa trị giá XNK của khối DN FDI trong năm 2020 đạt 371,90 tỷ USD, tăng 11,8%, tương ứng tăng 39,26 tỷ USD so với năm 2019.

Trong đó, xuất khẩu hàng hóa của khối DN FDI trong tháng này đạt 20,44 tỷ USD, tăng 8,2% so với tháng trước, đưa trị giá xuất khẩu của khối này trong năm 2020 lên 202,89 tỷ USD, tăng 10,7% so với năm trước.

Ở chiều ngược lại, trị giá nhập khẩu của khối DN FDI trong tháng 12/2020 đạt 18,04 tỷ USD, tăng 11,3% so với tháng trước, đưa trị giá nhập khẩu của khối này trong năm 2020 đạt 169,01 tỷ USD, tăng 13,1% so với năm 2019.

Tính toán của Tổng cục Hải quan cho thấy, cán cân thương mại hàng hóa của khối DN FDI trong tháng 12/2020 có mức thặng dư trị giá 2,4 tỷ USD, đưa cán cân thương mại trong năm 2020 lên mức thặng dư trị giá 33,87 tỷ USD.

Theo Báo Dân Sinh

Nguồn: https://baodansinh.vn/doanh-nghiep-fdi-xuat-sieu-gan-34-ty-usd-nam-2020-20210125150129616.htm