Tại Nghị quyết 126, Chính phủ đã sửa đổi liên quan tới chính sách cho vay trả lương ngừng việc, phục hồi sản xuất. Đây là gói quy mô 7.500 tỷ Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng tái cấp vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay lãi suất 0%.

Theo Nghị quyết sửa đổi, Chính phủ bỏ điều kiện "doanh nghiệp không được có nợ xấu" mới được phép vay gói lãi suất 0%. Các điều kiện khác vẫn giữ nguyên.

Doanh nghiệp nợ xấu có thể vay gói trả lương lãi suất 0%.
Doanh nghiệp nợ xấu có thể vay gói trả lương lãi suất 0%.

Điều kiện về nợ xấu là một trong hai nút thắt lớn khiến doanh nghiệp khó tiếp cận gói này, bên cạnh yêu cầu về quyết toán thuế. Với chu kỳ quyết toán thuế 3-5 năm, nhiều doanh nghiệp chưa kịp quyết toán thuế năm 2020 không đủ điều kiện để làm thủ tục vay vốn.

Tính đến cuối tháng 9, gói này mới giải ngân được khoảng 6% cho chưa đến 1.000 khách vay vốn để trả lương hơn 130.700 lượt người lao động. Với việc gỡ vướng về điều kiện nợ xấu, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cũng kỳ vọng gói này sẽ giải ngân nhanh khi doanh nghiệp quay trở lại guồng sản xuất.

Hai diện doanh nghiệp có thể tiếp cận với gói vay này. Doanh nghiệp cho người lao động đang tham gia bảo hiểm bắt buộc phải ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên từ 1/5 năm nay đến hết 31/3 năm sau. Hoặc, doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước để phòng chống dịch... từ 1/5 năm nay đến hết tháng 3 năm sau.

Mức cho vay tối đa bằng lương tối thiểu vùng đối với số người lao động làm việc theo hợp đồng lao động và đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo thời gian trả lương thực tế tối đa ba tháng. Thời hạn vay vốn dưới 12 tháng.

Theo congluan.vn

Nguồn: https://congluan.vn/doanh-nghiep-no-xau-co-the-vay-goi-tra-luong-lai-suat-0-post161482.html