Thị trường bán lẻ sôi động, phát triển ổn định, hàng hóa phong phú, đa dạng trong những tháng cuối năm 2019 là nguyên nhân giúp tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tháng 11 tăng cao nhất 6 năm gần đây.

Theo Tổng cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 11/2019 ước tính đạt 425,5 nghìn tỷ đồng, tăng 0,8% so với tháng trước và tăng 12,6% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 321 nghìn tỷ đồng, tăng 13,2% so với năm ngoái; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 49,9 nghìn tỷ đồng, tăng 9,7%; doanh thu du lịch lữ hành đạt 4,1 nghìn tỷ đồng, tăng 12,3%; doanh thu dịch vụ khác đạt 50,5 nghìn tỷ đồng, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 11 tăng mạnh

Tính chung 11 tháng năm 2019, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 4,48 triệu tỷ đồng, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 9,3% so với năm 2018.

Xét theo ngành hoạt động, doanh thu bán lẻ hàng hóa 11 tháng đạt 3,4 triệu tỷ đồng, chiếm 75,9% tổng mức và tăng 12,7% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, ngành hàng vật phẩm văn hoá, giáo dục tăng 16,8%; lương thực, thực phẩm tăng 15,4%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 11,5%; may mặc tăng 12,6%; phương tiện đi lại tăng 10,6%.

Tổng cục Thống kê đánh giá, doanh thu bán lẻ hàng hóa 11 tháng đạt mức tăng khá nhờ sức mua tiêu dùng tăng ở nhiều nhóm hàng thiết yếu, trong khi nguồn cung hàng hóa dồi dào, mặt bằng giá ổn định, không có tình trạng thiếu hàng, sốt giá.

Một số địa phương có mức tăng khá là Quảng Ninh tăng 20,1%; Bình Dương tăng 17,2%; Thanh Hóa tăng 15,2%; Hải Phòng tăng 15,1%; Đà Nẵng tăng 14,7%; Nghệ An tăng 13,8%; Tp HCM tăng 13,4%; Hà Nội tăng 12,7%.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 11 tháng năm nay ước tính đạt 533,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 11,9% tổng mức và tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu du lịch lữ hành 11 tháng ước tính đạt 41,7 nghìn tỷ đồng, chiếm 0,9% tổng mức và tăng 12,2% so với cùng kỳ năm trước do một số địa phương có thế mạnh về du lịch đã triển khai các chương trình quảng bá thu hút khách trong và ngoài nước.

Doanh thu dịch vụ khác 11 tháng ước tính đạt 505,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 11,3% tổng mức và tăng 8,1% so với cùng kỳ năm 2018.

Theo Thời báo Chứng khoán Việt Nam

Nguồn: https://tbck.vn/doanh-thu-ban-le-hang-hoa-thang-11-tang-manh-54689.html