Theo đó, Facebook cho biết rằng Facebook Pages sẽ chỉ hiển thị những người theo dõi và có một News Feed chuyên dụng, nơi người dùng có thể tham gia các cuộc trò chuyện, tương tác với đồng nghiệp và tương tác với người hâm mộ.

Facebook cho biết hiện đang loại bỏ lượt thích và tập trung vào người theo dõi để đơn giản hóa cách mọi người kết nối với trang yêu thích của họ.

Không giống như lượt thích, người theo dõi trang đại diện cho những người có thể nhận được thông tin cập nhật từ trang, điều này giúp cho công chúng có dấu hiệu rõ ràng hơn về trang Facebook mà họ theo dõi.

Facebook cũng đã thêm các tính năng quản lý trang mới, như khả năng chỉ định và quản lý rõ ràng hơn các quyền truy cập của quản trị viên dựa trên các tác vụ cụ thể.

Thí dụ, giờ đây, người dùng sẽ có thể cấp các cấp quyền truy cập khác nhau để quản lý các tác vụ cụ thể bao gồm Thông tin chi tiết, Quảng cáo, Nội dung và Hoạt động cộng đồng và Thông báo. Điều này cũng sẽ bảo đảm tính toàn vẹn và an toàn của tài khoản.

Theo Công luận

Nguồn: https://congluan.vn/facebook-xoa-nut-like-khoi-cac-trang-cong-khai-post112871.html