Cụ thể, về thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, các Sở, ngành có liên quan và các quận, huyện, thị xã đã ra quyết định hỗ trợ cho 1,583 triệu người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn với kinh phí trên 314,2 tỷ đồng, trong đó đã thực hiện hỗ trợ cho 1,560 triệu người lao động, người sử dụng lao động với kinh phí trên 273 tỷ đồng.

Đáng chú ý, với nhóm người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, đến nay, 26/30 quận, huyện, thị xã đã quyết định hỗ trợ 7.108 lao động tạm hoãn hợp đồng lao động với kinh phí là 28,65 tỷ đồng, trong đó đã chi trả cho 5.570 lao động với số tiền 22,45 tỷ đồng.

Trao hỗ trợ cho người thụ hưởng chính sách đặc thù của Thành phố tại xã Yên Viên, huyện Gia Lâm
Trao hỗ trợ cho người thụ hưởng chính sách đặc thù của Thành phố tại xã Yên Viên, huyện Gia Lâm

Còn đối với nhóm người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm (lao động tự do), 30/30 quận, huyện, thị xã đã ra quyết định hỗ trợ cho 80.333 người với số tiền 120,49 tỷ đồng, trong đó đã thực hiện hỗ trợ cho 61.007 lao động với số tiền 91,51 tỷ đồng.

Về thực hiện chính sách đặc thù cho các đối tượng quy định tại Nghị quyết 15/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố, đến nay, các địa phương đã rà soát và ra quyết định hỗ trợ cho 282.612 người, hộ gia đình thuộc 3 nhóm đối tượng: người có công, đối tượng bảo trợ xã hội và hộ nghèo, cận nghèo với số tiền 282,612 tỷ đồng, trong đó đã thực hiện chi trả cho 282.227 người, hộ gia đình với số tiền 282,227 tỷ đồng.

Ngoài ra, đến nay, các tổ chức chính trị - xã hội như: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp; Liên đoàn Lao động Thành phố; Thành đoàn Hà Nội; Bộ Tư lệnh Thủ đô; Hội Chữ thập đỏ Thành phố và một số quận, huyện, thị xã cũng đã huy động nhiều nguồn lực xã hội và quà của các nhà hảo tâm để cùng chung sức hỗ trợ cho 473.631 lượt người, hộ gia đình còn khó khăn trên địa bàn ổn định cuộc sống với số tiền 149,338 tỷ đồng.

Theo laodongthudo.vn

Nguồn: https://laodongthudo.vn/ha-noi-gan-750-ty-dong-ho-tro-an-sinh-xa-hoi-cho-cac-doi-tuong-kho-khan-129169.html?fbclid=IwAR0FxKbAypa9dz_KOCCCs8zgLqyqwm-sggueX01YqJUopRr4HG5mzkP8ey4