giá heo hơi miền bắc

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về giá heo hơi miền bắc, cập nhật vào ngày: 22/07/2024

Giá heo hơi ở hôm nay ở cả ba miền đều giảm từ 1.000 đồng/kg đến 6.000 đồng/kg, giá giao dịch từ 57.000 - 65.000 đồng/kg.

Giá heo hơi trong nước hôm nay ghi nhận tại khu vực phí nam giảm từ 1.000 đồng/kg đến 2.000 đồng/kg, giá dao động trong khoảng 58.000 - 64.000 đồng/kg.

Giá heo hơi miền Bắc hôm nay đồng loạt giảm từ 1.000 - 5.000 đồng/kg giá giao dịch từ trong khoảng 58.000 - 67.000 đồng/kg.

Giá heo hơi trong nước ghi nhận giảm 1.000 đồng/kg tại một số địa phương thuộc ba miền. Giá giao dịnh từ 59.000 - 69.000 đồng/kg.

Giá heo hơi trên cả nước ổn định ở cả ba miền, giao động từ 60.000 đồng/kg đến 67.000 đồng/kg.

Những ngày cuối tuần giá heo hơi vẫn chưa có sự biến động ở cả ba miền giá giao động trong khoảng khoảng 62.000 - 70.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tại hai miền Nam Bắc vẫn duy trì giảm từ 1.000 đồng/kg đến 2.000 đồng/kg giá dao động từ 60.000 - 69.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay đi ngang ở hầu hết các địa phương trên cả nước, giá giao dịch trong khoảng 62.000 - 70.000 đồng/kg.

Thị trường thịt lợn tăng giảm trái chiều rải rác 1.000 đồng/kg đến 2.000 đồng/kg tại miền Nam, giá giao dịch từ 62.000 - 70.000 đồng/kg.

Giá heo hơi trong nước hôm nay có sự điều chỉnh từ 1.000 - 3.000 đồng/kg ở hai miền Nam Bắc, giá dao động trong khoảng 62.000 - 70.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay ở hai miền Nam Bắc ghi nhận tăng từ 1.000 - 3.000 đồng/kg, giá dao động trong khoảng 62.000 đồng/kg đến 71.000 đồng/kg.

Sau nhiều ngày biến động tăng giảm thì hôm nay giá heo hơi đã bất ngờ đi ngang ở cả ba miền, giá giao động từ 62.000 - 71.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay ổn định ở hai miền Bắc Trung nhưng bật tăng từ 2.000 đồng/kg ở một vài nơi thuộc tỉnh miền Nam.

Giá heo hơi hôm nay tiếp tục biến động trái chiều từ 1.000 - 3.000 đồng ở các địa phương.

Giá heo hơi hôm nay ở các cả ba miền có sự biến động rải rác từ 1.000 đồng/kg đến 4.000 đồng/kg giá giao động trong khoảng 60.000 - 70.000 đồng/kg.