Theo đó, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường cụ thể như sau: Xăng E5RON9 giảm 310 đồng/lít; Xăng RON95-III giảm 271 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S giảm 415 đồng/lít; Dầu hỏa giảm 528 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S giảm 2.103 đồng/kg.

Xăng dầu mạnh từ 15 giờ chiều nay

Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá:

Xăng E5RON92 không cao hơn 19.470 đồng/lít;

Xăng RON95-III không cao hơn 20.795 đồng/lít;

Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 16.223 đồng/lít;

Dầu hỏa không cao hơn 15.258 đồng/lít;

Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 12.816 đồng/kg.

Đồng thời, Liên Bộ Tài chính - Công Thương cũng quyết định trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với xăng E5RON92 ở mức 100 đồng/lít, xăng RON95, dầu diesel và dầu hỏa ở mức 300 đồng/lít, tăng mức trích lập Quỹ bình ổn đới với dầu mazut lên mức 900 đồng/lít (kỳ trước là 300 đồng/lít/kg).

Chi Quỹ Bình ổn giá đối với xăng RON95, các loại khác không chi (kỳ trước chi 200-500 đồng/lít/kg, tùy loại), cụ thể chỉ chi sử dụng Quỹ bình ổn đối với Xăng RON95: 200 đồng/lít (kỳ trước 500 đồng/lít).

Giải thích việc giảm giá các mặt hàng xăng, dầu trong kỳ điều hành lần này, Liên Bộ cho biết, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 16/10/2019 có biến động tăng giảm đan xen nhưng xu hướng chung là giảm.

Xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 3,40 USD/thùng, tương đương -4,71% so với kỳ trước); Xăng RON95 (giảm 2,97 USD/thùng, tương đương -3,77% so với kỳ trước); dầu diesel 0.05S có giá 75,458 USD/thùng (giảm 3,81 USD/thùng, tương đương -4,80% so với kỳ trước); dầu hỏa có giá 75,365 USD/thùng (giảm 4,55 USD/thùng, tương đương -5,69% so với kỳ trước); dầu mazut 180CST 3.5S có giá 303,255 USD/tấn (giảm 124,95 USD/tấn, tương đương -29,18% so với kỳ trước).

Theo Thời báo Chứng khoán Việt Nam

Nguồn: https://tbck.vn/gia-xang-dau-giam-tu-15-gio-chieu-nay-50381.html