Sau hơn 3 tháng áp dụng mức giá xét nghiệm COVID-19 hiện hành (rẻ bằng gần 1/2 so với giá trước đó), Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo giá mới. Theo khung giá trong dự thảo, mức giá trần mới sẽ giảm khoảng 5-20% so với giá hiện hành.

Theo đó, trong trường hợp Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí, giá xét nghiệm COVID-19 test nhanh bao gồm chi phí trực tiếp, sinh phẩm xét nghiệm và chi phí tiền lương, mức thanh toán tối đa không quá 80.600 đồng/xét nghiệm.

Với dịch vụ xét nghiệm bằng máy miễn dịch tự động hoặc bán tự động, giá dịch vụ bao gồm chi phí trực tiếp, sinh phẩm xét nghiệm và chi phí tiền lương theo quy định, mức thanh toán tối đa không quá 180.100 đồng/xét nghiệm.

Với xét nghiệm bằng kỹ thuật Realtime PCR, trường hợp mẫu đơn thì giá dịch vụ bao gồm chi phí trực tiếp và chi phí tiền lương theo quy định cộng chi phí sinh phẩm xét nghiệm COVID-19, mức thanh toán tối đa không quá 496.400 đồng/xét nghiệm.

Trường hợp gộp mẫu: Giá dịch vụ bao gồm chi phí trực tiếp và chi phí tiền lương cộng chi phí sinh phẩm xét nghiệm COVID-19, trong đó sinh phẩm xét nghiệm được chia đều theo số mẫu gộp.

Giá xét nghiệm COVID-19 sẽ giảm tiếp từ 5 đến 20%
Giá xét nghiệm COVID-19 sẽ giảm tiếp từ 5 đến 20%

Mức thanh toán tối đa không vượt quá mức giá xét nghiệm gộp mẫu. Cụ thể nếu gộp 2 que giá dịch vụ không quá 220.100 đồng/xét nghiệm; nếu gộp 3 que không quá 173.600 đồng/xét nghiệm; gộp 4 que không quá 150.300 đồng/xét nghiệm; gộp 5 que không quá 136.400 đồng/xét nghiệm. Nếu gộp 6-10 que, giá còn tiếp tục giảm.

Cũng theo dự thảo, mức giá dịch vụ xét nghiệm COVID-19 trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế: Bộ Y tế dự kiến đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thì việc xác định mức giá thực hiện theo thông tư 16/2021/TT-BYT, bao gồm chi phí trực tiếp và chi phí tiền lương (chưa bao gồm sinh phẩm xét nghiệm) do cấp có thẩm quyền của địa phương quy định, nhưng không vượt mức giá tối đa khung giá dịch vụ xét nghiệm trong thông tư này.

Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế, bệnh viện hạng đặc biệt, bệnh viện hạng I thuộc các bộ, cơ quan trung ương và các cơ sở y tế công lập sẽ áp dụng mức giá dự kiến như Quỹ bảo hiểm y tế chi trả kể trên.

Như vậy mức giá dự kiến sẽ giảm khoảng 5-20% so với hiện hành, do hiện hành mức trần giá xét nghiệm nhanh không quá 109.700 đồng/xét nghiệm, giá xét nghiệm bằng PCR không quá 518.400 đồng/xét nghiệm.

Tuy nhiên so với mức giá áp dụng trước 10/11/2021, mức giá đang dự thảo là thấp hơn nhiều, xét nghiệm nhanh chỉ bằng 40% giá trước 10/11/2021, xét nghiệm PCR mẫu đơn giảm khoảng 40% so với giá cũ.

Theo Công luận

Nguồn: https://congluan.vn/gia-xet-nghiem-covid-19se-giam-tiep-tu-5-den-20-post181934.html